26.08.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29.8.-2.9.2016

Ljubljana, 26.8. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Sreda, 31.8.2016 

V sredo, se bodo sestali člani predsedstvo Združenja občin Slovenije, na 3. seji predsedstva.Seja bo potekala v prostorih Združenja občin Slovenije s pričetkom ob 10 uri.

Petek, 2.9.2016

Na Ministrstvu za javno upravo se bodo sestali predstavniki delovne skupine za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS, na katerem bo predstavljen dopolnjen predlog, ki je bil pripravljen na podlagi razprave in drugih do sedaj izvedenih aktivnosti.

Sestanek bo v petek, 2.9.2016 ob 10 uri v prostorih MJU, Tržaška cesta 21.

*   *   *

 

Sestanek 


< PRVI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE FINANCIRANJA OBČIN V 2017 IN 2018