26.02.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29. FEBRUARJA DO 4. MARCA 2016

Ljubljana, 26. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Torek, 1. 3. 2016
DELAVNICA ZA OBČINE ČLANICE - PRIPRAVA NOTRANJIH PRAVIL

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih določa, da so notranja pravila za javnopravne osebe obvezna. Gre za interni pravni akt, ki ureja področje zajema in digitalne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Z notranjimi pravili boste opredelili interno organizacijo, načine obdelave in hrambe gradiva ter na to vezano infrastrukturo.


Delavnico, ki se bo pričela ob 11.uri, organiziramo za občine članice ZOS, katerim želimo omogočiti brezplačno izdelavo vzorčnih notranjih pravil.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana


Sreda, 2. 3. 2016
SESTANEK - UPORABA DOLOČIL FIDIC V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Uporaba določil FIDIC v postopkih javnega naročanja zadev tudi izvajanje posameznih projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi


SVRK sklicuje sestanek na pobudo ZOS, in sicer z namenom, da se razčisti nesporazum v zvezi s posameznimi segmenti tolmačenja. Sestanek se bo pričel ob 10. uri.

Lokacija: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SESTANEK - IZVAJANJE ZAKONA O OBČINSKEM REDARSTVU

Tema sestanka, ki se bo pričel ob 12. uri, bo razprava o izvajanju določb Zakona o občinskem redarstvu, ki urejajo pooblastila občinskega redarja, organizacijo občinskih redarstev, delovanje komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev, posredovanje osebnih podatkov med občinskimi redarstvi in državnimi organi ter strokovno usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev.

Lokacija: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 19a, Ljubljana

Četrtek, 3. 3. 2016
DELAVNICA - OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

Postopke ocenjevanj javnih uslužbencev je treba izvesti do 15. marca 2016 in na podlagi ocen je treba pravilno izvesti preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev.


Na delavnici, ki se bo pričela ob 10. uri, boste izvedeli kako na pravilen način izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev ter dobili odgovore na konkretna vprašanja in dileme.


Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

SESTANEK - ZAKON O ŠPORTU
Na sestanku, ki se bo pričel ob 12. uri, bo razprava tekla o predlogu Zakona o športu in o pripombah ZOS na navedeni zakon.

Lokacija: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

 

* * *


< 76. REDNA SEJA VLADE RS