23.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 26. 1. DO 30. 1. 2009

V četrtem tednu leta 2009 se bodo predstavniki  Združenja občin Slovenije udeležili dveh dogodkov. Več si preberite v nadaljevanju.


Torek, 27. 1. 2009

Sestanek delovne skupine na Ministrstvu za šolstvo in šport
Pravilnik o metodologiji za izračun cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je bil pripravljen že pred nastopom dela nove Vlade RS. Namen delovnega sestanka je dokončen pregled ustreznosti pravilnika pred njegovim podpisom in objavo v Uradnem listu RS.
Petek , 30. 1. 2009

Sestanek na Ministrstvu za zdravje o izvajanju ZZVZZ
Pobuda za sestanek na Ministrstvu za zdravje RS je razrešitev težave, ki nastajajo pri izvajanju 21. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na sestanku bo med drugim obravnavan tudi predlog, da bi pristojni Centri za socialno delo za občine ugotavljali dohodkovno stanje občanov.


< VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA