21.02.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 23.02. DO 27.02. 2009

Ljubljana, 21.02.09 - V zadnjem tednu februarja se bodo v okviru ZOS odvijali naslednji dogodki.


Ponedeljek, 23.02.2009

Sestanek na ministrstvu za finance za določitev povprečnih stroškov za financiranje zakonsko določenih nalog, katere občine opravljajo v  proračunskem letu 2009
Sestanka na Ministrstvu za finance RS  se bodo udeležili predsednik, oba podpredsednika ZOS ter nekateri drugi župani in člani predsedstva.

Pred sestankom se bodo predstavniki ZOS sestali na skupnem srečanju z Skupnostjo občin Slovenije.

 

Sreda, 25. 2. 2009
2. Skupna seja Predsedstev ZOS in SOS

Na pobudo Združenja občin Slovenije sta predsednika obeh združenj sklicala 2. Skupno sejo Predsedstev Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, ki bo v sredo 25. februarja 2009 ob 9.30 uri na občini Litija.
Na seji bodo člani predsedstev obravnavali problematiko višine povprečnine za leto 2009 (Rebalans proračuna naj bi vlada obravnavala v četrtek, 26.02.2009) in problematiko vključevanja reprezentativnih združenj pri sprejemanju predlogov zakonov, ki posegajo na področje lokalne samouprave (Predlog zakona o začasni zamrznitvi plač funkcionarjev).
Na sejo je povabljen predsednik vlade, ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter minister za finance.

čŒetrtek , 26. 2. 2009

Posvet: Kako pripraviti izjavo o oceni ustreznosti sistema notranjega nadzora in register tveganj
Posvet bo potekal v organizaciji ZOS, s pričetkom ob 11.00 v Ĺ kofji Loki.
Ciljna skupina tokratnega posveta so župani, direktorji občinskih uprav in javni uslužbenci, zaposleni v občinskih upravah na področju javnih financ.

Program:

11.15 – 12.00 Kako pripraviti Izjavo o oceni delovanja sistema notranjega nadzora? 12.00 -12.15 Odmor

12.15 – 13.00 Kdaj bi morale občine imeti vzpostavljen Register tveganj in kako ga pripraviti? 13.00 – 13.45 Razprava

 

                                                            * * *

<  O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI