20.05.2016 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 23. DO 27. MAJA 2016

Ljubljana, 20. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 23. 5. 2016
75. SEJA KOMISIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Na dnevnem redu 75. seje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki se bo pričela ob 14. uri, bo obravnava Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosi (ZPPDe).

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana


Sreda, 25. 5. 2016
18. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Župani občin članic bodo na skupščini, ki se bo pričela ob 10. uri, pregledali delo in dosežke Združenja občin Slovenije v letu 2014 ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in zaključni račun za leto 2014. Na skupščini bo sprejet tudi program in finančni načrt za leto 2015, skozi katerega bodo župani določili smernice in politiko delovanja Združenja občin Slovenije v prihodnjem obdobju.


Skupščine se bosta udeležila tudi 
državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo mag. Tanja Bogataj in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti. Županje in župani bodo z državnima sekretarjema spregovorili o aktualnih temah s področja lokalne samouprave – Strategija razvoja lokalne samouprave, nižanje stroškov občinam, evropska kohezijska politika in skladni regionalni razvoj. Prav tako pa bo županjam in županom predstavljen projekt Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje – »Zdravje v občini«.

Predsednik Združenja občin Slovenije bo predvidoma ob 13.00 na voljo za izjave, po koncu skupščine pa bomo medijem posredovali sporočilo za javnost.

Pred samimi pričetkom dogodka, ob 
10. 00, bo možen fototermin.

Lokacija: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Cesta za Brdom 4, Ljubljana

Četrtek, 26. 5. 2016
SEMINAR - DRŽAVNE POMOČI IN IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Ciljna skupina seminarja, ki se bo pričel ob 10. uri, so tako župani kot vsi drugi zaposleni na občini, ki v okviru svojih delovnih nalog pokrivajo področje, ki ga vsebina seminarja zadeva.


Občine se pri vprašanjih s področja državnih pomoči pri izvajanju gospodarskih javnih služb srečujejo z vrsto težav in dilem pri katerih ne vedo natančno kako postopati. Vsebina tokratnega seminarja bo tako namenjena predstavitvi, kako se v kontekstu relevantne slovenske ureditve in prakse zagotavlja izvajanje obvezujočih EU pravil o nadomestilu kot oblike državne pomoči za izvajanje obveznosti storitev splošnega gospodarskega pomena. Poudarek bo na vprašanjih in dilemah, ki se občinam postavljajo pri organiziranju in sofinanciranju gospodarskih javnih služb ter javnih služb (s področja socialnega varstva oziroma družbenih dejavnosti). Na seminarju bo pozornost namenjena tudi pojasnilom k zahtevam Evropske komisije glede priprave poročila o izvajanju (gospodarskih) javnih služb, ki ga mora Ministrstvo za finance v imenu Republike Slovenije do 30. 6. 2016 poslati Evropski komisiji. Odgovorjeno bo na vprašanja glede podatkov, ki so jih občine dolžne posredovati o določenih javnih službah in oblikah ter načinih njihovega sofinanciranja oziroma subvencioniranja.

Lokacija: Občina Litija, Jerebova ul. 4, 1270 Litija

SESTANEK - SPREMEMBA PRAVILNIKOV S PODROČJA SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
Na sestanku, ki se bo pričel ob 10. uri, bo razprava tekla o možnih spremembah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstevnih storitev in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Sestanka se bodo udeležili tudi predstavniki Združenja občin Slovenije.

Lokacija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana* * *


< ZOS NA ARHIV RS VLOŽIL VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE ČLANICE