19.10.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22.-26.10. 2012

Ljubljana, 19.10. 2012 

Dogajanje na ZOS v  43. tednu.
 

 


Ponedeljek, 22. 10. 2012

 

SEJA VLADNE POGAJALSKE SKUPINE

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo vabi člane pogajalske skupine na sejo vladne pogajalske skupine, ki bo v ponedeljek, 22. 10. 2012, ob 14. uri v sejni sobi Vlade RS.
DNEVNI RED: 1. Predlog izhodišč za spremembe in dopolnitve ZSPJS

PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO IN USKLADITEV PREDLOGA ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBčŒIN

 

Sestanka se bodo udeležili člani delovne skupine, ki je sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ministrstva za finance ter predstavnikov reprezentativnih združenj- ZOS in SOS. čŒlani delovne skupine, se bodo sestali v prostorih ministrstva na Tržaški 21, ob 10 uri, dne 22.10.2012.

 

Torek, 23. 10. 2012

 

SEMINAR: PRIPRAVA OBčŒINSKIH PREDPISOV TER TEMELJNI NOMOTEHNIčŒNI PRISTOPI IN NAJPOGOSTEJĹ E NAPAKE


Nomotehnično znanje je potrebno vsakomur, ki ima opravka s pisanjem predpisov. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore ne le k večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k večji kakovosti občinskih aktov, pač pa v veliki meri krepi tudi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti in pravne države.
Predavateljici bosta teoretična načela nomotehničnih pravil podkrepili s primeri in najpogostejšimi napakami v občinskih predpisih. Zadnji del posveta bo potekal v obliki delavnice, kjer bodo udeleženci na konkretnih primerih ugotavljali nepravilnosti oziroma pravilne nomotehnične pristope.


Program:

10.00 - 11.30: Postopek priprave predpisa v občini; Neža Vodušek

11.30 – 11.45: Razprava

11.45 – 12.00: Odmor

12.00 – 13.30: Temeljni nomotehnični pristopi in najpogostejše napake; Katja Božič 13.30 – 14.30: Individualno nomotehnično pregledovanje konkretnih primerov in skupen pregled konkretnih primerov z rešitvami in predlogi; Katja Božič


< USKLAJEVANJE UREDBE O CENAH KOMUNALNIH STORITEV TOKRAT Z MINISTRSTVOM