02.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 2. 4. - 5. 4. 2013

Ljubljana, 2. 4. 2013 – Dogajanje na ZOS v 14. tednu:


 

 

Torek,

2. 4. 2013

PREDSTAVITEV

SPLETNE APLIKACIJE ZA KORIĹ čŒENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. čŒLENU ZFO

Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za

gospodarski razvoj in tehnologijo organizira že tretjo predstavitev spletne

aplikacije za koriščenje sredstev po 21. in 23. členu zakona o financiranju

občin.

Predstavitev bo ob 11.30 uri v dvorani Državnega sveta RS,

Ljubljana.

Sreda. 3. 4. 2013

RAZPRAVO O VSEBINI

PROGRAMSKIH DOKUMENTOV - TEMA: PODJETNIĹ TVO IN KONKURENčŒNOST

MGRT je pred mesecem dni začel s splošno razpravo o vsebini

programskih dokumentov, ki bodo začrtali razvoj Slovenije do leta 2020, v

naslednjih mesecih pa bodo nadaljevali z vsebinsko razpravo po petih tematskih

sklopih.

Prva od petih vsebinskih razprav na temo podjetništva,

konkurenčnosti in odprtih vprašanj na teh področjih bo v sredo, 3. aprila 2013,

ob 10.00 uri, v sejni sobi, na Dunajski cesti 58 v Ljubljani (9. nadstropje).

Sreda. 3. 4. 2013

2. SEJA KOMISIJE

DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Dnevni red:

1. Predlog

resolucije o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa (ReNPVCP13-22)

2. Predlog zakona o

spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E)

3. Pobuda državnega

svetnika Matjaža Ĺ vagana glede osnutka Uredbe o spremembi Uredbe o emisiji

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Seja komisije bo ob

14. uri v sobi 212/II, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana.

čŒetrtek, 4. 4. 2013

SESTANEK NA TEMO

PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIĹ čŒIH

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na razpravo v zvezi s

spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijskih zemljiščih, in sicer v delu, ki

se nanašajo na določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter načrtovanje

na kmetijskih zemljiščih.

Razprava bo 4. 4. 2013 ob 15. uri na Ministrstvu za kmetijstvo in

okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, mala sejna soba v pritličju. 

***


< VELJATI ZAČELA SPREMEMBA UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV, KI ČRTA 8. ČLEN