16.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 19. 1. DO 23. 1. 2009

Ljubljana, 16.01.2009 - V tretjem tednu leta 2009 bodo v okviru Združenja občin Slovenije potekali štirje dogodki.


Sreda, 21. 1. 2009

Seja Nadzornega odbora Združenja občin Slovenije

Seja Nadzornega odbora Združenja občin Slovenije bo potekala v prostorih združenja v Ljubljani. Na seji bo obravnavano poslovanje ZOS v preteklem letu.

 

Sestanek obeh reprezentativnih združenj pred pogajanji o višini povprečnine za leto 2009

Na pobudo Združenja občin Slovenije se bomo skupaj s predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali na usklajevalnem sestanku ob 13.00 v Državnem zboru v mali dvorani na Tomšičevi, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana.

 

Pogajanja obeh reprezentativnih združenj o višini povprečnine za leto 2009 z predstavniki Vlade Republike Slovenije

V skladu z Zakonom o financiranju občin Ministrstvo za finance sklicuje ob 14. uri sestanek z ZOS in SOS. Na sestanku se bomo pogajali o vsebini sklenitve dogovora o novih nalogah občin. Na podlagi dogovora se posledično lahko poviša izhodiščna višina povprečnina za leto 2009.

 

Petek, 23. 1. 2009

Seminar o delovanju nadzornih odborov v občinah:
Seminar bo potekal po sledečem dnevnem redu:

1) Pravne podlage za delovanje nadzornih odborov ter naloge in funkcije nadzornega odbora; dr. Roman Lavtar, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko;

2) Predstavitev strukture in poslovanja nadzornih odborov z vidika zunanjega nadzora, sredstva za delo nadzornih odborov in pogoji opravljanja nadzora; mag. Mojca Planinšek, Računsko sodišče Republike Slovenije

3) Odmor

4) Primeri dobrih praks poslovanja nadzornih odborov in predlogi za njihovo kakovostnejše delovanje ter učinek nadzora; mag. Mojca Planinšek, Računsko sodišče Republike Slovenije

5) Razprava


< VLADA SPREJELA UREDBO O ZAČASNEM NAČRTU UPRAVLJANJA VODA