15.07.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18.7.2016 DO 22.7.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v naslednjem tednu.


Petek, 22.7.2016

Ministrstvo za zdravje ponovno vabi na usklajevalni sestanek glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sestanek bo petekal v petek, 22.7.2016 ob 9 uri v veliki sejni sobi v pritličju MZ.

Sestanka se bodo udeležili predstavniki ZOS.

 


< SODELOVANJE OBČIN PRI PRIPRAVI SMERNIC ZA VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV PRI POLITIČNEM ODLOČANJU