15.01.2016 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18. DO 22. JANUARJA 2016

Ljubljana, 15. 1. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 18. 1. 2016
TISKOVNA KONFERENCA OB VLOŽITVI ZAHTEVE ZA OCENO USTAVNOSTI
Ob 9. uri bo predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj predstavil zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij v občinah.

ZIPRS1617 v prvem odstavku 56. člena določa višino sredstev občinam za sofinanciranje investicij, in sicer v višini dveh odstotkov skupne primerne porabe občin. S tem neposredno posega v 21. člen Zakona o financiranju občin, ki določa, da se sredstva iz prvega odstavka 21. člena ZFO-1 občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.

V Združenju občin Slovenije smo prepričani, da gre za neustaven poseg v sistem financiranja občin. Z navedenim ukrepom se sredstva v nesorazmernem obsegu jemljejo najšibkejšim območjem Slovenije, s tem pa so bili v neenakopraven položaj postavljeni prebivalci različnih občin, saj jih omenjeni varčevalni ukrep prizade v zelo neenakomernem obsegu.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

SESTANEK - FINANČNA JAMSTVA
Ob 13. uri bo na Ministrstvu za okolje in prostor potekal sestanek, na katerem bodo udeleženci razpravljali o finančnih jamstvih za odlagališča.

Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana

Sreda, 20. 1. 2016
SEMINAR - PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČIN ZA LETO 2015
Na seminarju, ki se bo pričel ob 9. 30, bo poleg zakonske ureditve področja predstavljena sestava zaključnega računa in druga področja, katerim je potrebno posvetiti največ pozornosti.

Lokacija: Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija

* * *


< PO MNENJU ODBORA DZ PREDLOG ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI NEPRIMEREN ZA NADALJNO OBRAVNAVO