14.06.2013 Starost: 9 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 17. 6. - 21. 6. 2013

Ljubljana, 14. 6. 2013 – Dogajanje na ZOS v 25. tednu:


Sreda, 19. 6. 2013

SEMINAR: NAČIN ODDAJE ZAHTEVKOV V SPLETNI APLIKACIJI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo predstavili način oddaje zahtevkov za izplačilo sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin z uporabe spletne aplikacije, ki omogoča poenostavitev postopkov in nove rešitve pri prijavi koriščenja sredstev.

Predstavitev bo ob 10. uri v dvorani Državnega sveta RS, Ljubljana.

Četrtek 20. 6. 2013

SESTANEK KOORDINACIJE ZDRUŽENJ OBČIN

Koordinacija vodstev Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije bo na sestanku pred sestankom z ministrom Virantom obravnavala naslednje teme: osnutek Zakona o lokalni samoupravi, osnutek Zakona o financiranju občin, priprava Zakona za uravnoteženje javnih financ za občine, napoved o zmanjševanju števila občin.

Sestanek bo ob 13.00 uri v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Litostrojska 54, Ljubljana

Četrtek 20. 6. 2013

SESTANEK VODSTEV ZDRUŽENJ PRI MINISTRU VIRANTU

Na pobudo Združenja občin Slovenije je minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant sklical operativni sestanek z ožjima vodstvoma obeh združenj občin in ministrom za izobraževanje dr. Jernejem Pikalom. Na sestanku bo tekla beseda o Zakonu o uravnoteženju javnih financ občin, predlogih novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin, katerih vsebina se nanaša na medobčinsko sodelovanje, in zakonodajo, ki ureja status lokalnih funkcionarjev.

Sestanek bo ob 13.00 uri v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Litostrojska 54, Ljubljana.

Četrtek 20. 6. 2013

SEMINAR DODELJEVANJE DRŽAVNIH POMOČI

 Tokratni seminar, na katerem bo predstavljena vedno aktualna tema dodeljevanja državnih pomoči. Občine se pri vprašanjih s področja državnih pomoči srečujejo z vrsto težav in dilem, pri katerih ne vedo natančno kako postopati. Tako se lahko v praksi srečamo s primeri, ko občine ne prepoznajo državne pomoči, ko ne vedo kaj v posameznih primerih sploh predstavlja državno pomoč in kakšna je višina le-te. Prav tako pa lahko pa se zgodi, da so sredstva dodeljena kot državna pomoč, kasneje pa se izkaže, da gre za obliko nedovoljene državne pomoči, ki pa je v nasprotju z zakonodajo in jo je potrebno vrniti. 

Seminar bo ob 10. uri v veliki dvorani poslovne stavbe Slovenijales; Dunajska cesta, Ljubljana

Petek, 21. 6. 2013

SEMINAR: NAČIN ODDAJE ZAHTEVKOV V SPLETNI APLIKACIJI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo predstavili način oddaje zahtevkov za izplačilo sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin z uporabe spletne aplikacije, ki omogoča poenostavitev postopkov in nove rešitve pri prijavi koriščenja sredstev.

Predstavitev bo ob 10. uri v dvorani PGD Slovenska Bistrica, Kolodvorska 23, Ljubljana.


< SEJA VLADE