12.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. JUNIJA DO 19. JUNIJA 2009

Ljubljana, 12.06.2009 - V  naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki.
 
Torek, 16.06.2009
 
Združenje občin Slovenije organizira skupaj s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko posvet na temo »21. člen ZFO in metodologijo za izračun povprečnine«. Na posvetu želimo s strani strokovnih služb SVLR predstaviti nekatere novosti na področju metodologije za izračun povprečnine, kakor tudi novosti na področju izvajanja 21. člena Zakona o financiranju občin v letu 2009. Novosti na področju metodologije in 21. člena ZFO bosta predstavljala Marko Drofenik in Tina Bregar s Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.


Sreda, 17.06.2009

5. tematska seja Predsedstva Združenja občin Slovenije - pogovor z ministrom za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivanom Svetlikom. Na seji bodo predstavniki ZOS izpostavili naslednje teme: Problematika zaposlovanja preko javnih del (občine se tukaj srečujejo z nekaterimi problemi);

Problematika institucionalnega varstva starejših občanov (vedno večji stroški občin); Glede na potrebe bi želeli v marsikateri občini pridobiti lokacijo za gradnjo doma za starejše, ki se bi gradila iz sredstev proračuna RS in s sodelovanjem lokalnih skupnosti.

Problematika izvajanja pomoči na domu – s strani našega združenja ste prejeli predlog za spremembo zakona o socialnem varstvu;

Družinski pomočnik – kakšni so vaši načrti na tem področju

Kakšne so aktivnosti države za ustrezno socialno (in zdravstveno) zaščito ostarelih in drugih občanov, potrebnih posebne zaščite,

Problematika zaposlovanja romske populacije v nekaterih naših občinah članicah (občina Ĺ kocjan).


< 31. REDNA SEJA VLADE