22.02.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22. DO 26. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 22. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 22. 2. 2016
SEMINAR - NOVOSTI PRI KORIŠČENJU SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Program seminarja, ki se bo pričel ob 10.uri:

  1. Predstavitev aktivnosti Združenja občin Slovenije v zvezi z določbami ZIPRS1617;
  2. Predstavitev zahteve za oceno ustavnosti dela 56. člena ZIPRS1617, ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij v občinah;
  3. Predstavitev zakonodajnega okvira koriščenja sredstev po 21. in 23. členu ZFO - novosti, zakonske, podlage, roki;
  4. Predstavitev nocosti v spletni aplikaciji ZFO INVEST - praktični del.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

 

* * *


< POVEZANI ZA RAST