11.03.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 18. MARCA 2016

Ljubljana, 11. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Torek, 15. 3. 2016
DELAVNICA ZA OBČINE ČLANICE ZOS - PRIPRAVA NOTRANJIH PRAVIL
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih določa, da so notranja pravila za javnopravne osebe obvezna. Gre za interni pravni akt, ki ureja področje zajema in digitalne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Z notranjimi pravili boste opredelili interno organizacijo, načine obdelave in hrambe gradiva ter na to vezano infrastrukturo. Delavnica se bo pričela ob 11. uri.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

SREČANJE S PALESTINSKIMI PREDSTAVNIKI VLADE S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE
V Sloveniji se bo na nekajdnevnem delovnem obisku mudila delegacija predstavnikov Palestine. V okviru obiska se bo predsednik ZOS Robert Smrdelj, ob 14. uri, srečal s palestinskim ministrom za lokalno samoupravo Hussain - om Al-Araj - em in njegovo delegacijo. Med drugim bosta govorila o vlogi združenj občin v Sloveniji, sodelovanju med združenji in vlado ter delu slovenske delegacije v institucijah EU.

Lokacija: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 21, Ljubljana


Četrtek, 17. 3. 2016
SEJA ODBORA ZOS ZA E-POSLOVANJ EIN INFORMACIJSKE SISTEME
Na dnevnem redu sej, ki se bo pričela ob 10. uri, bo:

  1. Razpis GOŠO
  2. Prenovljen portal e-uprava
  3. Razprave - tehnične težave pri uporabi različnih portalov, znižanje stroškov za informatiko

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

Petek, 18. 3. 2016
SREČANJE S PREDSEDNIKOM ODBORA REGIJ
V okviru delovnega obiska v Sloveniji, se bo predsednik Odbora regij Markku Markkula srečal s predstavnicami in predstavniki slovenske delegacije v Odboru regij in vodstvi združenj občin. Na srečanju, ki se bo pričelo ob 9. uri, bo razprava tekla o stanju lokalne samouprave, njeni avtonomiji, financiranju, evropskih sredstvih ter razvoju lokalne samouprave v prihodnje.

Lokacija: Austria Trend Hotel, Dunajska 154, Ljubljana


* * *


< 78. REDNA SEJA VLADE RS