18.03.2016 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 18. MARCA 2016

Ljubljana, 18. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 21. 3. 2016
PREDSTAVITEV PREDLAGANIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV USLUŽBENSKE ZAKONODAJE
Ministrstvo za javno upravo pripravlja prenovljeno uslužbensko zakonodajo. Ministrstvo je na podlagi predhodno opravljenega medresorskega usklajevanja pripravilo nov predlog Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1). Podane pripombe in predloge, prejete tekom medresorskega usklajevanja so poskušali upoštevali v največji meri tako, da zakonski predlog še sledi osnovni ideji in cilju po poenostavitvi postopkov in učinkovitejšem uslužbenskem sistemu. Sestanek se bo pričel ob 10. uri.


Lokacija: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 21, Ljubljana

Torek, 17. 3. 2016

SEMINAR - USPEŠNA PRIPRAVA NOTRANJIH PRAVNIH AKTOV
Notranji pravni akti so pomembni za delovanje občine. Sprejem nekaterih vam narekujejo zakoni in jih je obvezno sprejeti, sprejem drugih pa je priporočljiv z vidika preglednosti in transparentnosti poslovanja.

Na seminarju, ki se bo pričel ob 10. uri, vam bodo predavatelji predstavili tako obvezne kot priporočljive pravne akte, kako jih pripraviti, da bodo uporabni ter kako z njimi povečati učinkovitost poslovanja.


Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Sreda, 23. 3. 2016
IX. POSVET DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Nosilna tema letošnjega IX. Posveta Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji bo "Turizem in podjetništvo". Posvet se bo pričel ob 9. uri.

Lokacija: Kulturni dom Ljubno ob Savinji, Foršt 6, Ljubno ob Savinji

Četrtek, 24. 3. 2016
JAVNI POSVET - PRENOVA PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE
Namen javne razprave je osvetlitev ključnih pripomb, ki so jih pripravljavci prejeli k osnutku novega Zakona o urejanju prostora,, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.


Udeležbo na javni predstavitvi mnenj in morebitno lastno predstavitev posredujte do 21. 3. 2016 na elektronski naslov 
dominika.skantelj@gov.si ali na telefon 01/478 7372.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *


< 79. REDNA SEJA VLADA