10.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 17. APRILA 2009

Ljubljana, 10. 04. 2009 - V prihodnjem tednu se bo predsedstvo ZOS srečalo s dr. Patrickom Vlačičem, ministrom za promet. Prvič se bo pri  ministrici SVLR  mag. Ploštajnerjevi sestala delovna skupina  za blažitev posledic finančne krize v kateri poleg predsednika ZOS sodelujeta še dva člana predsedstva ZOS. Za občine pa smo pripravili posvet »Stanovanjska problematika v občinah«. O podrobnostih dogodkov si lahko preberete v nadaljevanju.


Torek, 14. 04. 2009

Sestanek predstavnikov reprezentativnih združenj občin v delovni skupini za blažitev posledic finančne in gospodarske krize v lokalnih skupnosti pri mag. Zlati Ploštajner, ministrici Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Sreda, 15. 04. 2009
Predsedstvo ZOS se bo sestalo na četrti tematski seji s dr. Patrickom Vlačičem, ministrom za promet in predstavilo problematiko občin, ki so v pristojnosti ministrstva. Med drugim bodo spregovorili Problemi zemljiškoknjižne ureditve državnih in lokalnih cest, problematika nivojskih prehodov, problematika vzdrževanja regionalnih in državnih cest, problematika infrastrukture, ki je v lasti železnic...

čŒetrtek, 16. 04. 2009
Posvet v organizaciji Združenja občin Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor na temo »Stanovanjska problematika v občinah«. Udeležencem bo predstavljena: Metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.


Petek, 17. 4. 2009
Odbor DZ za okolje in prostor bo obravnaval problematiko upravljanja z vodami. Na sejo odbora so povabili tudi predstavnike združenja občin Slovenije.

 

* * *


<  KOMISIJA DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU