10.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 13. DO 17. 9. 2010

Ljubljana, 10. 9. 2010 - V prihajajočem tednu, se bodo v okviru Združenja občin Slovenije odvili sledeči dogodki.


 

Torek, 14. 9. 2010

PREDSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOKALNIM VOLITVAM 2010

 

Ob 10. uri bo v sejni dvorani Gasilnega doma v Slovenski Bistrici potekala predstavitev informacijskega sistema za podporo lokalnim volitvam. V luči prihajajočih lokalnih volitev smo na Združenju občin Slovenije pristopili k organizaciji predstavitve, na kateri bo predstavnikom občin predstavljen informacijski sistem spremljanja letošnji lokalnih volitev.

 

Predavatelji bodo predstavnikom občin podali tudi usmeritve in napotke za lažje delo. V luči prihajajočih lokalnih volitev pa smo na Združenju občin Slovenije za potrebe novo izvoljenih občinskih funkcionarjev pripravili kratek priročnik – vodnik.

 

(Lokacija: Gasilnega doma, Kolodvorska c. 23, 2310 Slovenska Bistrica)

 

Sreda, 15. 9. 2010

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Ob 9. uri bo na bo sobi generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, potekal sestanek na temo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Navedeni zakon je bil sprejet 15. 7. 2010, izvajati pa se bo začel predvidoma 1. 6. 2011.

 

Na sestanku, ki se ga bo udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije, se bodo udeleženci pogovorili o možnostih in načinu prenosa kadra z občin na centre za socialno delo.

 

(Lokacija: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana)

SESTANEK PRI MINISTRICI ZA KULTURO MAJDI Ĺ IRCA
Ob 14. uri bo na Ministrstvu za kulturo potekal sestanek, na katerem bo ministrica spregovorila o predlogih ukrepov, ki jih je pripravila delovna skupina za posodobitev delovanja javnih zavodov na področju kulture, ter o predlogu Zakona o negospodarskih javnih službah, ki ga je v javno razpravo poslalo Ministrstvo za javno upravo. Namen sestanka je izmenjava mnenj o navedenih predlogih.

 

Sestanka se bo udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije.

 

(Lokacija: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana)

 

čŒetrtek, 16. 9. 2010

SESTANEK STROKOVNE KOMISIJE V OKVIRU PROJEKTA NAJBOLJ ZELENA OBčŒINA V SLOVENIJI

Ob 10. uri bo na Agenciji RS za okolje in prostor, potekal prvi sestanek strokovne komisije, ki je bila ustanovljena v okviru projekta Najbolj zelena občina v Sloveniji. Projekt se počasi približuje že sklepnemu delu, saj je sedaj na vrsti strokovna komisija, da oceni posamezne prijavnice in določi 3 zmagovalne občine.

 

V strokovni komisiji sodeluje tudi Združenje občin Slovenije.

 

(Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO), Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana)

 

* * *


< PROSTORSKO NAČRTOVANJE V OBČINAH IN AKTUALNI PROBLEMI PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV