08.07.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 11.7.2016 DO 17.7.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v tem tednu.


Torek, 12.7.2016

DELAVNICA: VPELJAVA NOTRANJIH PRAVIL ZA OBČINE

na delavnici, ki je namenjena članicam Združenja občin, bomo podrobneje predstavili kako uskladiti vsebino notranjih pravil  z dejanskim poslovanjem v občini, kako se lotiti priprave operativne dokumentacije, kako izvajati postopke, ki jih notranja pravila zahtevajo, kako zagotoviti ustrezne obrazce, dokumente in delovna navodila ter kako uvesti ukrepe iz področja informacijske varnosti. 

Kraj izvedbe: Sejna soba ZOS, Dunajska 156, 7. nadstropje, stavba WTC

Sreda, 13.7.2016

Odzvali se bomo vabilu na sestanek Gospodarske zornice Slovenije, kjer bo obravnana tema: Primerjalna analiza na področju izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Sestanek bo  ob 10. uri v sejni sobi v V. nadstropju, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Četrtek, 14.7.2016

Ustavno sodišče je izdalo odločbo, na podlagi katere je treba ponovno urediti subvencije tudi za najemnike v tržnem najemu, je bila na ravni vlade sprejeta odločitev, da zadevo uredimo s spremembo stanovanjskega zakona (SZ).

Na MOP-u želijo zadevo urediti učinkovito in zajeti v spremembe tudi odpravo vseh anomalij, ki so se v preteklosti dogajale pri odločanju o upravičenosti do te subvencije.  Na sestanku bodo udeleženci predstavili vse zadrege, s katerimi se občine srečujejo. 


Sestanek bo ob 9 uri na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, I. nadstropje, sejna soba 108. 


< 95. REDNA SEJA VLADE RS