08.03.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 11. 3. - 15. 3. 2013

 Ljubljana, 8. 3. 2013 – Dogajanje na ZOS v 11. tednu. 


 

 

Torek,

12. 3. 2013 

KULTURNI

BAZAR 2013

MIZKĹ , MKO, Zavod RS za šolstvo, MGRT pripravljajo Kulturni bazar

2013, ki je postal že tradicionalna prireditev. Kulturni bazar je projekt, s

katerim krepimo zavest o pomenu kulturne vzgoje v vzgoji in izobraževanju ter

seznanjamo strokovno javnost o pozitivnih učinkih kakovostne kulturne vzgoje na

celostni razvoj otrok in mladih.

Kulturni bazar 2013 bo potekal od 9. do 20. ure v Cankarjevem domu

v Ljubljani.

Torek. 12. 3. 2013

PREDSTAVITEV

SPLETNE APLIKACIJE ZA KORIĹ čŒENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. čŒLENU ZFO

Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za

gospodarski razvoj in tehnologijo organizira predstavitev spletne aplikacije za

koriščenje sredstev po 21. In 23. čŒlenu zakona o financiranju občin.

Predstavitev bo ob 10. uri v dvorani Kulturnega doma Ĺ tore, Cesta

XIV, divizije, Ĺ tore.

čŒetrtek, 14. 3.

2013

PREDSTAVITEV

POROčŒILA O REGIJSKIH POSVETIH RAčŒUNSKEGA SODIĹ čŒA RS S PREDSTAVNIKI OBčŒIN V

OBDOBJU 2011 – 2012

Na predstavitvi bodo sodelovali Računsko sodišče Republike

Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije.

Predstavitev bo ob 10. uri v dvorani Državnega sveta Republike

Slovenije v Ljubljani.


< NA SKUPNI SEJI PREDSEDSTEV ZOS IN SOS O ODPOKLICU ŽUPANA IN OMEJITVI KANDIDIRANJU