07.05.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 10.05. DO 14. 05. 2010

Ljubljana, 07.05.2010 - V prihodnjem tednu maja bo Združenje občin Slovenije spremljalo delo komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo pri obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R). Združenje občin Slovenije organizira 12. redno skupščino. Podroben pregled dogodkov se nahaja v nadaljevanju.


Ponedeljek, 10.5.2010

49. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ, kjer bodo obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R) - prva obravnava, EPA 1008-V, Obravnava gradiva "Spremembe operativnih programov kohezijske politike cilja 1 v Sloveniji" , Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) - skrajšani postopek, EPA 1032-V.

 

 

Sreda, 12.05.2010

12. REDNA SKUPĹ čŒINA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE, PODčŒETRTEK, Hotel Sotelia.

Program:
Uvodni pozdrav predsednika ZOS

Pozdrav župana občine Podčetrtek

Pozdrav ministra Henrika Gjerkeša, SVLR

Kulturni program

<TT>Otvoritev skupščine</TT>

<TT>Sprejem poslovnika</TT>

<TT>Izvolitev delovnega predsedstva</TT>

<TT>Sprejem dnevnega reda</TT>

<TT>Sprejem poročila o delu in zaključnega računa za leto 2009</TT>

<TT>Sprejem programa in finančnega načrta za leto 2010</TT>

<TT>Predlogi občin članic</TT>

 

 


< 80. REDNA SEJA VLADE RS