29.01.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 1. DO 5. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 29. 1. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Torek, 2. 2. 2016
SREČANJE ŽUPANOV S PREDSEDNIKOM PAHORJEM
Predsednik Republike Slovenije vabi županje in župane slovenskih občin na konferenco "Slovenija 2030" z naslovom "Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije".

No konferenco so poleg županj in županov vabljeni tudi minister za javno upravo, gospodarski razvoj in tehnologijo ter za evropsko kohezijsko politiko in razvoj.


Lokacija: Kongresni center Brdo, dvorana Gradis, Brdo pri Kranju

DELAVNICA ZA OBČINE ČLANICE ZOS - PRIPRAVA NOOTRANJIH PRAVIL
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih določa, da so notranja pravila za javnopravne osebe obvezna. Gre za interni pravni akt, ki ureja področje zajema in digitalne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Z notranjimi pravili boste opredelili interno organizacijo, načine obdelave in hrambe gradiva ter na to vezano infrastrukturo.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana


Četrtek, 4. 2. 2016
DELAVNICA - IZDELAVA PRAVILNIKOV O SOFINACIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PODROČJE ŠPORTA, KULTURE IN OSTALIH DRUŠTEV

Tokratna delavnica bo zajemala tri sklope priprav pravilnikov, in sicer:

  1. priprava predloga pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini
  2. predlog pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v občini, ki niso registrirana kot kulturna oziroma športna društva ali organizacije

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

* * *


< 72. REDNA SEJA VLADE RS