06.02.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 09.02. DO 13.02. 2009

V drugem tednu februarja se bodo predstavniki ZOS udeležili in organizirali naslednje dogodke.


Ponedeljek, 09.02.2009

Posvet "Javno-zasebno partnerstvo"

Namen seminarja »Javno – zasebno partnerstvo« je s strani strokovnjakov z Ministrstva za finance predstaviti ekonomski, pravni vidik zakona, predstavitev nacionalnih in evropskih predpisov s področja javnega – zasebnega partnerstva, predstavitev primerov dobre prakse v občinah in projektov na tem področju. Predstavljene bodo tudi najpogostejše težave, napake pri sklepanju javnega – zasebnega partnerstva in dane usmeritve za dobro delo na tem področju. Predstavitve bosta podala mag. Miranda Groff-Ferjančič in Matej čŒepeljnik iz sektorja za javno – zasebno partnerstvo Ministrstva za finance.

Seminar bo potekal po sledečem programu:

1) 10.00 – 11.00: Ekonomski pomen javno-zasebnih partnerstev

2) 11.00 – 11.45: Predstavitev predpisov s področja javno-zasebnega partnerstva (nacionalnih in evropskih)

3) 11.45 – 12.00: Odmor 4) 12.00 – 12.45: Izkušnje na področju javno-zasebnih partnerstev v občini (primeri dobrih praks)

5) 12.45 – 13.30: Projekti na področju javno-zasebnega partnerstva in njihove evidence

6) 13.30 – 14.00: Odmor

7) 14.00 – 15.00: Napake in težave občin pri sklepanju javno-zasebnih partnerstev, usmeritev kako dobro delati na tem področju, na kaj morajo biti občine pozorne.

 

Sreda , 11. 2. 2009

Predstavitev Predsedovanja Alpski konvenciji
Ministrstvo za okolje in prostor želi v program predsedovanja v čim večji meri vključiti lokalne skupnosti, še posebej zato, ker se izvajanje konvencije, protokolov in deklaracij odvija predvsem na regionalni in lokalni ravni. Gre predvsem za sodelovanje v obliki organizacije dogodkov, predstavitev primerov dobre prakse ter izvajanja aktivnosti in projektov, ki predstavljajo izvajanje konvencije. Zato občine vabijo na posvet: Sodelovanje alpskih občin med Slovenskim predsedovanjem Alpski konvenciji od marca 2009 do marca 2011, ter predstavitev prioritetnih vsebin predsedovanja in načrtovanih aktivnosti MOP.

2. Nadaljevanje Odbor DZ RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Seje odbora se bo udeleži predsednik ZOS.
Dnevni red:
1. Informacija o črpanju sredstev splošnega proračuna Evropskih skupnosti v Republiki Sloveniji (nadaljevanje obravnave prekinjene točke). - Gradivo ste prejeli s sklicem 1. seje Odbora in 1. nadaljevanja 1. seje Odbora.
                                                        * * *


< ODBOR DZ ZA REGIONALNO POLITKO GLEDE ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV