30.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 02. 02. DO 06. 02. 2009

Ljubljana, 30.01.2009 - V petem tednu leta 2009 bo v okviru ZOS potekalo sedem dogodkov. Podrobnosti o dogodkih si lahko preberete v nadaljevanju.


Ponedeljek, 02.02.2009

11. Redna skupščina Združenja občin Slovenije

Skupščina se bo pričela ob 10 uri in bo potekala na Brdu pri Kranju.

Dnevni red:

1) Otvoritev skupščine (pozdrav predsednika ZOS)

2) Sprejem poslovnika

3) Izvolitev delovnega predsedstva

4) Sprejem dnevnega reda

5) Sprejem sprememb Statuta Združenja občin Slovenije

6) Potrditev višine dela članarine za izvajanje storitve notranje revizije

7) Predlog imenovanja častnih članov Združenja občin Slovenije

8) Sprejem poročila o delu in zaključnega računa za leto 2008

9) Sprejem programa in finančnega načrta za leto 2009

10) Predlogi občin članic

 

Slavnostna akademija ob 10. obletnici delovanja

Akademija bo potekala na Brdu pri Kranju, pričela se bo ob 13 uri. Udeležence slavnostne akademije bodo ob prijetnem kulturnem programu nagovorili prvi predsednik Združenja občin Slovenije Anton Kokalj, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj mag. Zlata Ploštajner. Ob tej priložnosti bomo desetim članom zaradi posebnih zaslug pri ustanovitvi združenja in pri prvih pomembnih korakih delovanja podelili plakete častnim članom.

 

Sreda, 04. 02. 2009

Javno nastopanje pri vsakodnevnem poslovanju s strankami
Na Združenju občin Slovenije smo prejeli kar nekaj pobud s strani občin za pripravo seminarja na temo javnega nastopanja in timskega dela. Tako smo za vas v sodelovanju s Svetovalno hišo Gominšek pripravili seminar, kjer se bodo predstavljene veščine tako javnega nastopanja kot timskega dela. Seminar bo potekal v dveh delih. V prvem bo predavatelj predstavil veščine besedne in nebesedne komunikacije in javnega nastopanja, s katerim se srečujemo vsak dan, v drugem delu pa odraza dobrega timskega dela pri poslovanju s strankami.
Program:

1) 10.00 – 11.00: Osnove komunikacije, tako besedne kot nebesedne; Peter Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

2) 11.00 - 12.00: Pravilni nastop pred sodelavci in javnostjo, uspešne tehnike javnega nastopanja ter odprava treme; Peter Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

3) 12.00 – 12.30: Odmor

 4) 12.30 - 13.30: Načini timskega dela in kaj lahko z dobrim timskim delom dosežemo; Peter Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

5) 13.30 – 14.30: Načini vodenja skupine (pot do dobrih idej in uspeha); Peter Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

 

1.Seja odbora za okolje in prostor DZ RS

Poslanci bodo na 1. seji Odbora za okolje in prostor DZ RS med drugim obravnavali problematiko ravnanja s komunalnimi odpadki. Seje odbora se bo udeležil tudi Robert Smrdelj predsednik Združenja občin Slovenije.

 

1. Nadaljevanje 1. seje odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
V nadaljevanju 1. seje Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bodo poslanci med drugim se seznanili z informacijo o črpanju sredstev splošnega proračuna Evropskih skupnosti v RS. Seje odbora se bo udeležil tudi Robert Smrdelj predsednik Združenja občin Slovenije.

 

čŒetrtek, 05.02.2009
Sestanek slovenske delegacije odbora regij pred 78. plenarnim zasedanjem odbora regij
Pred 78. plenarnim zasedanjem Odbora regij je sklican sestanek slovenske delegacije, ki bo v četrtek, 5. februarja 2009 ob 10. 30 uri v sejni sobi v prostorih Službe Vlade RS za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:

Potrditev zapisnika iz sestanka pred 77. Plenarnim zasedanjem

Pregled dnevnega reda 78. plenarnega zasedanja Odbora regij

Vsebina stališč Vlade RS do posameznih točk z dnevnega reda plenarnega zasedanja.


< SEJA VLADE