19.08.2016 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN MED 22. IN 26. 8. 2016


Predstavljamo vam dogodke, ki se jih bo organiziral ali se jih bo udeležil ZOS v naslednjem tednu.

Ponedeljek, 22. 8. 2016

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE

Udeleženci sestanka bodo govorili o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in dela v policiji, prav tako, pa se bodo ustavili tudi ob odprtih vprašanjih migracije. 

 

Sreda, 26. 8. 2016

SKUPNA SEJA ZOS, SOS IN ZMOS

Predstavniki vseh treh združenj bodo predhodno govorili o svojih stališčih glede sistemskih priporočil za ureditev sistem za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). 

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ministrstvo za okolje in prostor organizira sestanek v zvezi s sistemskimi priporočili za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). 

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE

Sestanek je namenjen preučitvi možnosti preučitvi možnosti vključitve občinskih redarjev med nadzorne organe pri izvajanju nadzora nad prepovedjo kajenja na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih ustanov, kjer se izvaja dejavnost vzgoje, izobraževanja ali zdravstvene dejavnosti.

 

Četrtek, 25. 8. 2016

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Usklajevalni sestanek bo namenjen pogajanjem o povprečnini.

 


< DOPISNA SEJA VLADE RS 18. 8. 2016