06.01.2017 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9.1.2017-15.1.2017

Ljubljana, 6.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki


Ponedeljek, 9.1.2017

PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE ZFO-1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele Zakona o financiranju občin in združenja občin povabilo na predstavitev predloga. Spremembe se nanašajo na člene, ki določajo določitev povprečnine, izračun primerne porabe (sprememba formule), sofinanciranje uresničevanja pravic manjšin, določanje obsega sofinanciranja investicij, financiranje skupnih občinskih uprav.

Sestanka se bodo udeležili člani predsedstva Združenja občin Slovenije.

Predstavitev bo na Ministrstvu za javno upravo ob 13 uri.

Torek, 10.1.2017

SESTANEK V ZVEZI Z IZHODIŠČI ZAKONOV S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi združenja občin na nadaljevalni sestanek (prvi je bil 19. 12. 2016) v zvezi z izhodišči zakonov s področja vzgoje in izobraževanja.

Sestanek bo v prostorih MIZŠ, Masarykova 16.

Četrtek, 12.1.2017

SEMINAR- LETNI RAZGOVORI IN OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

Letni razgovor je sistematično načrtovan poglobljen pogovor med sodelavcem in njegovim vodjo o širših ciljih in rezultatih dela. (Bagon)

Je učinkovito orodje v rokah sodobnega vodje, s katerim lahko podrejenega spodbudite h kritičnemu razmišljanju o njegovem delu. Sedanjem, preteklem, prihodnjem.

O tovrstnem komuniciranju, Kako pripraviti letne razgovore, kako se nanje pripraviti in jih tudi izvesti, o napakah pri izvajanju, o razlikah med letnim razgovorom in letno oceno ter o tem, kako lahko instituta letnega razgovora in letne ocene izkoristimo v smeri boljšega poslovanja lokalne skupnosti in motivacije uslužbencev in še veliko več, boste lahko podrobneje obravnavali z mag. Katarino Hočevar.

Seminar/delavnica bo izvedena v sejni sobi ZOS, Dunajska 156.


< 116. REDNA SEJA VLADE RS