06.09.2013 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. SEPTEMBRA 2013

Ljubljana, 6. 9. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 9. 9. 2013
DRUGI KROG REGIJSKIH POSVETOV ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Potrebe, ki so jih na junijskih posvetih izpostavili predstavni ki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov.

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Prvi v sklopu šestih posvetov bo potekal v prostorih Term Ptuj.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: Terme Ptuj, Ptuj)

 

Torek, 10. 9. 2013
SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE IN SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Ob 13, uri bo v dvorani Vurnik, v Hotelu Mons potekala skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, na kateri bodo med drugim obravnavane naslednje točke:
1. Obravnava izhodišč reorganizacije lokalne samouprave;
2. Obravnava novega zakona o financiranju občin;
3. Pogajanja o višini povprečnine za leti 2014 in 2015
4. Obravnava predloga zakona o davku na nepremičnine;
5. Kohezijska politika 2014-2020 (Partnerski sporazum);

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: dvorana Vurnik, Hotel Mons)

 

SEMINAR »POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN IZPLAČILA DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V JAVNEM SEKTORJU«
Ciljna skupina tokratnega seminarja, ki se bo pričel ob 10. uri so zaposleni na občinskih upravah, ki se ukvarjajo s kadrovskimi zadevami in obračunom plač.

Zakon o uravnoteženju javnih financ, kot tudi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti, ki so bili sklenjeni po sprejetju ZUJF, so uveljavili spremembe tudi na področje povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerje. Ker se v praksi pojavlja veliko vprašanj in dilem, smo na Združenju občin Slovenije pristopili k organizaciji seminarja, na katerem bodo udeleženci dobili odgovore na mnoga vprašanja.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: dvorana Državnega sveta RS, Ljubljana)

 

DRUGI KROG REGIJSKIH POSVETOV ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Potrebe, ki so jih na junijskih posvetih izpostavili predstavni ki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov.

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Drugi v sklopu šestih posvetov bo potekal v Jamskem dvorcu v Postojni.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: Jamski dvorec, Postojna)

 

Četrtek, 12. 9. 2013
DRUGI KROG REGIJSKIH POSVETOV ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Potrebe, ki so jih na junijskih posvetih izpostavili predstavni ki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov.

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Tretji v sklopu šestih posvetov bo potekal v prostorih Mestne občine Kranj.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: Mestna občina Kranj, Kranj)


Petek, 13. 9. 2013

DRUGI KROG REGIJSKIH POSVETOV ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Potrebe, ki so jih na junijskih posvetih izpostavili predstavni ki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov.

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Četrti v sklopu šestih posvetov bo potekal v Narodnem domu, v Celju.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: Narodni dom, Celje)

* * *


< NA MDDSZ O PRIPRAVI REGIJSKIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA