06.03.2015 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. MARCA 2015

Ljubljana, 6. 3. 2015 - V nadaljevanju si lahko pogledate napovedane aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Sreda, 11. 3. 2015
PREDSTAVITEV PREDLOGA UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Sestanek, ki se bo pričel ob 9.uri, sklicuje Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z namenom predstavitve predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" in okvirnega časovnega razporeda nadaljnjih aktivnosti.


(Lokacija: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, Ljubljana)


SEJA NADZORNEGA ODBORA FINANČNEGA MEHANIZMA EGP IN NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

Člani nadzornega odbora bodo na seji, ki se bo pričela ob 9.uri, obravnavali Strateško poročilo za leto 2014.

(Lokacija: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, Ljubljana)

ZNIŽANJE STROŠKOV DELOVANJA OBČIN
Sestanek, ki se bo pričel ob 11.uri, sklicuje Ministrstvo za okolje in prostor.

Vlada RS je dne 22.1.2015 s sklepom št. 41001-1/2015/2 naložila pristojnim ministrstvom, da ji z namenom znižanja stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir predložijo predloge rešitev po posameznih prioritetnih področjih tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve.

Na sestanku bi se želeli pristojni z reprezentativnimi združenji dogovoriti o rokih za pripravo predpisov, ki občinam nalagajo obveznosti.

(Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Tržaška 19, Ljubljana)

Četrtek, 12. 3. 2015
ZNIŽANJE STROŠKOV DELOVANJA OBČIN 
Sestanek, ki se bo pričel ob 9.uri, sklicuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Namen sestanka pa je dogovor o rokih za pripravo predpisov, ki občinam nalagajo obveznosti.

(Lokacija: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 156, Ljubljana)

SEMINAR - NOVOSTI PRI ČRPANJU SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN 


Seminar, ki ga Združenje občin Slovenije, organizira v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, se bo pričel ob 10.uri.

Letos je prišlo do nekaj sprememb Zakona o financiranju občin v 21. in 23.  
členu. Na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo so zato uvedli nekaj sprememb v spletni aplikaciji ZFO INVEST, ki občinam omogoča spletno oddajo, pregled in dopolnjevanje projektov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo občin v okviru 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin.


V kolikor bi se želeli udeležiti seminarja, izpolnite prijavnico, ki je dostopna TU.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE
Sestanek, ki se bo pričel ob 10.30, sklicuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na dnevnem redu sestanka bo:

  1. Pregled stanja na področju predšolske vzgoje in predlogov občin, ki so bili posredovani v postopku sprejemanja interventnega zakona;
  2. Opredelitev do predloga dodatnih varčevalnih ukrepov pri delovanju vrtcev;
  3. Dogovor o nadaljnjem delu.

(Lokacija: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana)


Petek, 13. 3. 2015
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZAKONODAJE
Sestanek se bo pričel ob 8.30, člani delovne skupine pa bodo imenovali vodjo delovne skupine in opravili pregled obstoječega nabora ukrepov sprememb zakonodaje in pripravili predlog novih ukrepov.

(Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana)

* * *


< 25. REDNA SEJA VLADE RS