06.04.2018 Starost: 352 dni

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. APRILA 2018

Ljubljana, 6. 4. 2018 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite dveh izobraževanj.


Torek, 10. 4. 2018
SEMINAR: KAKO ZGLEDNO UREDITI KADROVSKE MAPE IN EVIDENCE TER PRAVILNO PRIPRAVITI KADROVSKI NAČRT TER IZVESTI POSTOPEK ZAPOSLITVE
Na seminarju, ki se bo pričel ob 10. uri, boste izvedeli kako pravilno pripraviti kadrovski načrt, kako pravilno urediti kadrovske evidence in mape ter kako pripraviti in izpeljati postopek zaposlitve.

Lokacija: Poslovna stavba Smelt, Dunajska 160, Ljubljana

SEMINAR: OMOGOČANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI RANLJIVIH SKUPIN - IZZIVI ZA OBČINE IN DRŽAVO
Cilj seminarja, ki se bo pričel ob 10. uri, je ozavestiti čim širši krog javnosti o različnih potrebah prebivalcev (občanov) ter s  posredovanjem znanja  in predstavitvami dobrih praks omogočiti dvig kakovosti življenja ranljivih skupin. Operativno reševanje problematike se vedno izvaja v okolju občine, kjer živijo gibalno ovirani, slepi in slabovidni, starejši, otroci  in druge skupine ranljivih oseb. Z zasnovo primernih in trajnostnih rešitev lahko omogočimo varno mobilnost in dostopnost za vse prebivalce občine.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

* * *


< 175. REDNA SEJA VLADE RS