05.06.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. JUNIJA 2015

Ljubljana, 4. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Ponedeljek, 8. 6. 2015
SESTANEK Z MINISTRICO DR. ANJO KOPAČ MRAK
Tema sestanka, ki se bo pričel ob 11. uri in ga sklicuje ministrica dr. Anja Kopač Mrak, bo projekt o pomoči socialno najranljivejšim skupinam in vzporedno s tem osnutek dogovora oz. sporazuma o odpustu dolgov.

(Lokacija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana)

Torek, 9. 6. 2015

SEMINAR - DELOVANJE SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA S POUDARKOM NA VKLJUČEVANJU OBČIN V EZR DRŽAVE IN PREDSTAVITEV UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC
Tokratni seminar, ki se bo pričel ob 9. uri, organizirajo vsa tri združenja v sodelovanju z Ministrstvom za finance. V prvem delu seminarja bo predstavljeno kako sistem deluje, kako se lahko občina s svojim EZR vključi v EZR države, kakšne so prednosti vključevanja občin v ta sistem in drugo.

Definicija enotnega zakladniškega sistema pravi, da je to sistem upravljanja z javnimi financami po enotnih pravilih za državni proračun, občinske proračune in vse proračunske uporabnike. Enotni zakladniški račun pa je račun države oziroma občine, ki je odprt pri Banki Slovenije in ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni sistem enotnega zakladniškega računa. V sisteme EZR so s svojimi računi vključeni neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

V drugem delu seminarja pa bodo predstavljene in pojasnjene vsebine Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, vrste investicijske dokumentacije s postopki njihove priprave in obravnave ter primeri dobre prakse priprave investicijske dokumentacije.

Več si preberite TU.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Četrtek, 11. 6. 2015
3. SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA REVIZIJO PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA
Sestanek se bo pričel ob 9. 30, člani delovne skupine pa bodo obravnavali predloge in pripombe v okviru revizije Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

(Lokacija: Vrtec Otona Župančiča, Hruševska cesta 81, Ljubljana)

DELAVNICA JAVNEGA NATEČAJA IN NJEGOVA PRAVILNA OBJAVA
Kakšna je razlika med javnim natečajem za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta in javno objavo za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta? Na kaj vse moramo biti pozorni pri pripravi javnega natečaja ali/in javne objave in česa ne smemo pozabiti, kje in na kakšen način objaviti prosto delovno mesto ter še na mnoga druga vprašanja boste dobili odgovore na delavnici, ki jo Združenje občin Slovenije organizira v sodelovanju z Inštitutom za plače in delovna mesta.

V tretjem delu delavnice, ki se bo pričela ob 10. uri, pa se bomo dotaknili tudi področja ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev.

PRIJAVNICA

(Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana)

* * *

 


< 39. REDNA SEJA VLADE RS