12.06.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. JUNIJA 2015

Ljubljana, 12. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Ponedeljek, 15. 6. 2015
48. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Na dnevnem redu 48. seje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo:

  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D)
  2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E)
  3. Informacije o nujnih aktivnostih v zvezi s pripravo in izvedbo projektov za izboljšanje poplavne varnosti

(Lokacija: Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana)


Torek, 16. 6. 2015

PREDSTAVITEV SPREMEMB PRI NATURI 2000
Opredeljevanje območij NATURA 2000 se bliža koncu. Zadnje večje usklajevanje z Evropsko komisijo je bilo leta 2014. Po preverjanju doseganja komletnosti omrežja Natura 2000 z Evropsko komisijo leta 2014, je Zavod RS za varstvo narave pripravil strokovni predlog za dopolnitev Uredbe o Naturi 2000.

Predavatelji bodo občinam, kjer so predvidene dopolnitve, predstavili te spremembe, tako da se bodo lahko z njimi seznanile in skladno z Zakonom o ohranjanju narave pripravile mnenje.

Dobro in pravilno poznavanje vsebin posameznega območja Natura 2000 je ključ za pravilno izvedbo vseh aktivnosti, prav tako pa se lahko zmanjšajo možnosti za nastanek težav. Eden od ciljev seminarja je tudi dogovor o morebitnih podrobnejših predstavitvah za posamezne skupine občin.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)


UPORABA ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU IN ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU PRI OBČINSKI INŠPEKCIJI
Vsebina seminarja bo prilagojena potrebam občinskih inšpektorjev, zato organizatorji prosijo, da udeleženci podajo vsebinska vprašanja oz. izpostavijo institute ZIN-a in ZUP-a, ki jih posebej zanimajo oz. se pri njih kažejo dileme v praksi (na katerih področjih zaznavajo težave, primere problemov...).


(Lokacija:
Ministrstvo za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana)

PREDSTAVITEV IN RAZPRAVA O OSNUTKU ZAKONA O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI
Dogodek organiziramo vse tri asociacije v sodelovanju z MGRT in Inštitutom za lokalno samoupravo z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v zakonskem besedilu, predstavitve stališč, ki so nas vodile pri usklajevanju priprave osnutka z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter uskladitvi še odprtih vprašanj, kot je npr. 8. člen, ki je v osnutku zapisan v 4 variantnih predlogih.

Program je dostopen TU.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)Četrtek, 18. 6. 2015
FIDIC POGODBE V PRAKSI
FIDIC pogodbe so se v Sloveniji začele uporabljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred več kot 30 leti (npr. za avtocestni odsek Vrhnika – Postojna), v zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, predvsem iz kohezijskih skladov.

Ciljna skupina seminarja so zaposleni na občinah, javnih zavodih v lasti občin, ki se ukvarjajo z investicijskimi gradbenimi projekti in bi želeli izvedeti več o vsebini pogodb FIDIC, o njihovih prednostih v primerjavi s »klasičnimi« gradbenimi pogodbami, o načinu njihove uporabe, ključnih izkušnjah, ki jih pogodba FIDIC vnaša v svoje pogodbene pogoje.


(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)


* * *

 


< MINISTRICA MAKOVEC BRENČIČEVA SE JE SREČALA Z VODSTVOM ZOS