05.01.2018 Starost: 5 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. JANUARJA 2018

Ljubljana, 5. 1. 2018 - V drugem tednu leta 2018 vas vabimo, da se udeležite dveh izobraževanj.


Torek, 9. 1. 2018
SEMINAR - PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 ZA OBČINE
Seminar, ki se bo pričel ob 10. uri, je namenjen zaposlenim v finančnih ter računovodskih službah občin in javnih zavodov, predsednikom in članom popisnih komisij.

Slušateljem bo predstavljena:

  1. priprava na zaključni račun za leto 2017: usklajevanje stanj terjatev in obveznosti, inventura – cilj popisa, popisna komisija, popisni elaborat, popisne razlike, priprava računovodskih izkazov, priprava poslovnega poročila
  2. predvidene novosti za leto 2018
  3. razprava in odgovori na vprašanja udeležencev.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičev 4, Ljubljana

Sreda, 10. 1. 2018
36. SEJA ODBORA ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR

Na dnevnem redu 36. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se bo pričela ob 16. uri, bo:

  1. Predlog stališča do predloga direktive Sveta o spremembi Direktiva 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil, EPA 2457-VII, EU U 783
  2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), skrajšani postopek, EPA 2407-VII

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Petek, 12. 1. 2018
SEMINAR - NOVOSTI UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Seminar, ki se bo pričel ob 10. uri, je namenjen tako vodstvenim delavcem kot drugim zaposlenim, ki ste odgovorni, da delo z osebnimi podatki poteka skladno z zakonodajo.

4. 5. 2016 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) ki se bo v vseh državah članicah EU pričela neposredno uporabljati  25. maja 2018. Za prilagoditev novim zahtevam je zelo malo časa, zato morate ključne korake za v praksi storiti že sedaj.

Vsi ukrepi za varovanje zasebnosti, ki jih boste izvedli že  pred rokom začetka uporabe GDPR  bodo pomembno vplivali na zagotovitev skladnosti z novo zakonodajo ter znižanje tveganj za kršitev varstva osebnih podatkov.

Da bi vse ključne stvari pravočasno uskladili z novimi pravili in izdelali učinkovit načrt za vse potrebne korake, ki jih zahteva GDPR, vas vabimo, da se nam pridružite na praktičnem seminarju.

Lokacija: Sejna soba poslovne stavbe SMELT, Dunajska 160, Ljubljana

* * *


 


< 162. REDNA SEJA VLADE RS