05.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. APRILA 2013

Ljubljana, 5. 4. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo zvrstili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 8. 4.

2013
SESTANEK

KOORDINACIJE ZOS IN SOS
Ob

10.30 uri bo v prostorih Združenja občin Slovenije potekala koordinacija združenj

občin – Izvršilnega odbora ZOS in Glavnega odbora SOS.

Na

sestanku bodo obravnavani naslednji predlogi zakonov, ki omejujejo pravico

kandidiranja na lokalnih volitvah in predlagajo možnost odpoklica župana, ter

pripravljeni amandmaji nanje:
· Predlog

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J);
· Predlog

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S).

(Lokacija:Združenje občin Slovenije, Ulica janeza

Pavla II. 13, Ljubljana)

Torek, 9. 4. 2013
10. SEJA

ODBORA ZA PRAVOSODJE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Ob

14. uri se bo v veliki dvorani Državnega zbora pričela 10. seja Odbora za

gospodarstvo.

Na dnevnem redu seje bo razprava o zahtevi Državnega sveta RS za ponovnem

odločanju o Zakonu o sprememebah in dopolnitvah Obrtnega zakona.

(Lokacija:dvorana Državnega zbora RS, Ĺ ubičeva 4,

Ljubljana)

Torek, 9. 4. 2013
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – PRILOŽNOST ZA

INVESTICIJSKI ZAGON
Ob 10. uri bo v prostorih GZS Pridružite potekal

strokovni posvet in okrogla miza, kjer bodo strokovnjaki in predstavniki države

ter nevladnih okoljskih organizacij razpravljali o stanju, spremembah in

vplivih na okolje ter priložnostih in prihodnjih prilagoditvah komunalne infrastrukture

v Sloveniji.

Na okrogli mizi z naslovom »Komunalna

infrastruktura – priložnost za investicijski zagon in ključen dejavnik pri

zagotavljanju čistih voda za prihodnje rodove« bo med drugimi sodeloval tudi

podpredsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Selnica ob Dravi Jurij

Lep.

(Lokacija:

Gospodarska zbornica Slovenije,

Dimičeva 13, Ljubljana)

čŒetrtek, 11. 4. 2013
SEMINAR

Z NASLOVOM AKTUALNA VPRAĹ ANJA S PODROčŒJA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
Ob 10. uri, bo v dvorani Državnega

sveta potekal seminar z naslovom Aktualna vprašanja s področja ravnanja s

stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
 
Na seminaraju bodo predavatelji

Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje in javno upravo ter

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavili ureditev navedenag

področja in odgovorili na aktualna vprašanja udeležencev seminarja. 

(Lokacija:dvorana Državnega sveta RS, Ĺ ubičeva 4,

Ljubljana) 

čŒetrtek, 11. 4. 2013
13. SEJA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE
Ob 12. uri, bo v veliki dvorani

Državnega zbora RS potekala 13. seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve

in invalide.
 
Na dnevnem redu tokratne seje bo

Predlog zakona o štipendiranju, Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah

Zakona o pokojninsjem in invelidskem zavarovanju, Predlog zakona o spremembi

Zakona o vojnih invalidih, Predlog Resolucije o Nacionalnem programu socialnega

varstva za obdobje 2013 - 2020.
 
(Lokacija:dvorana Državnega zbora RS, Ĺ ubičeva 4,

Ljubljana) 

* * *< POZIV VIRANTU K SPREJETJU ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN