04.12.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 7. DO 11. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 4. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.


Ponedeljek, 7. 12. 2015
JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O PREDLOGU ZAKONA O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

Namen javne predstavitve mnenj, ki se bo pričela ob 10. uri, je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k Predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Lokacija Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

SESTANEK - OMEJITEV DEDOVANJA OSEB
Udeleženci sestanka, ki se bo pričel ob 10. uri, bodo razpravljali o problematiki izvajanja veljavnih zakonskih določb in se poizkušali dogovoriti o oblikovanju ustreznih zakonskih rešitev za vključitev v Predlog ZD-C.

Lokacija: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana

Torek, 8. 12. 2015
PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE
Na predstavitvi Strategije razvoja lokalne samouprave, ki se bo pričela ob 8.30, se bodo predstavniki združenj občin srečali z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem.

Lokacija: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana

PREDSTAVITEV UREDBE O PITNI VODI
Na sestanku, ki se bo pričel ob 10. uri, bo predstavljena nova Uredba o pitni vodi, ki bo nadomestila obstoječi Pravilnik o pitni vodi.

Lokacija: Ministrstvo za zdravje, Tivolska cesta 50, Ljubljana

PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Na dnevnem redu sestanka, ki se bo pričel ob 12. uri, bo predlog sprememb Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in pa predstavitev predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Lokacija: Vlada RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana

PROBLEMATIKA PREPOVEDANIH DROG, ALKOHOLA IN TOBAKA
Na dnevnem redu sestanka, ki se bo pričel ob 13. uri bo:

  1. Problematika prepovednih drog (nacionalno poročilo o stanju na področju drog, delovanje lokalnih akcijskih skupin, financiranje programov)
  2. Problematika alkohola
  3. Problematika tobaka

Lokacija: Ministrstvo za zdravje; Tivolska 50, Ljubljana

Četrtek, 10. 12. 2015
PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE
Na podlagi izhodišč, rezultatov javne razprave in interne razprave je Ministrstvo za javno upravo pripravilo besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Besedilo izpostavlja ključne strateške usmeritve v šestih zaokroženih vsebinskih sklopih in predloge aktivnosti, ki naj bi pripeljali do uresničitve strateških ciljev, opredeljenih v prilogi strategije.

Lokacija: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana

 


< 91. DOPISNA SEJA VLADE RS