03.07.2015 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 6. DO 10. JULIJA 2015

Ljubljana, 3. 7. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Ponedeljek, 6. 7. 2015
49. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Na dnevnem redu 49. seje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo, ki se bo pričela ob 14. uri bo predlog zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter Predlog zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja.

(Lokacija: Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana)


3. IZREDNA SEJA INTERESNE SKUPINE LOKALNIH INTERESOV

Na dnevnem redu 6. izredne seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki se bo pričela ob 14. uri bo predlog zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.

(Lokacija: Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana)


Torek, 7. 7. 2015

SEMINAR - VSE O DRŽAVNIH POMOČEH
Ciljna skupina seminarja, ki se bo pričel ob 10. uri, so tako župani kot vsi drugi zaposleni na občini, ki v okviru svojih delovnih nalog pokrivajo tudi področje dodeljevanja državnih pomoči.

Področje državnih pomoči je vedno aktualno in deležno sprememb in novosti. Občine se pri vprašanjih s področja državnih pomoči srečujejo z vrsto težav in dilem pri katerih ne vedo natančno kako postopati. Tako se lahko v praksi srečamo s primeri, ko občine ne prepoznajo državne pomoči, ko ne vedo kaj v posameznih primerih sploh predstavlja državno pomoč in kakšna je višina le-te. Prav tako pa lahko pa se zgodi, da so sredstva dodeljena kot državna pomoč, kasneje pa se izkaže, da gre za obliko nedovoljene državne pomoči, ki pa je v nasprotju z zakonodajo in jo je potrebno vrniti.


Svoje znanje boste z udeleženci seminarja delili strokovnjakinji Ministrstva za finance, Sektorja za državne pomoči, gospe Bernarda Suša in Irma Močnik.

(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

NADALJEVALNI SESTANEK - VIŠINA POVPREČNINE

Tema sestanka, ki se bo pričel ob 10. uri, bo določitev sprememb višine povprečnine za občine v drugi polovici leta 2015.

(Lokacija: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana)


Sreda, 8. 7. 2015
PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO
Sestanek na temo prehoda v zeleno gospodarstvo, ki se bo pričel ob 10. uri, sklicuje državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Tanja Bogataj.

(Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana)

Četrtek, 9. 7. 2015
SEMINAR - NOVOSTI V POSTOPKIH V ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZEMLJIŠKEMU KATASTRU IN KATASTRU STAVB
Seminar, ki se bo pričel ob 9.30, je primeren zlasti za zaposlene na občini, ki pokrivajo področje okolja in prostora, zaposlenim v pravnih službah ter tudi drugi zainteresirani, ki pri svojem delu uporabljajo podatke zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb.


Skladno z določili Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin lahko občine same vlagajo zemljiškoknjižne predloge. Osnova vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov ostaja, dodali pa so se posamezni novi postopki za posamezne vrste vpisov ali pa so se nadgradili obstoječi.


Aplikacija elektronske zemljiške knjige je bila v zadnjih letih deležna nekaj nadgradenj, hkrati s tem pa je v tudi evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava RS, prišlo do uvedbe določenih sprememb.

Da bi o vseh spremembah in novostih dobili izčrpne informacije na enem mestu in iz prve roke, smo na Združenju občin Slovenije, v sodelovanju s področnimi strokovnjaki, pristopili k organizaciji seminarja.


Svoje znanje in izkušnje bodo s slušatelji delili predstavniki Vrhovnega sodišča RS in Geodetske uprave RS.


(Lokacija: Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana)

* * *

 


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JUNIJA