02.10.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 5. DO 9. OKTOBRA 2015

Ljubljana, 2. 10. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.


Ponedeljek, 5. 10. 2015
SKUPNA SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ TER INTERESNE SKUPINE LOKALNIH SKUPNOSTI
Na dnevnem redu skupne seje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov, ki se bo pričela ob 14. uri bo:

  1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017
  2. Predlog resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2015

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Torek, 6. 10. 2015
SEMINAR - KONKRETNO O NOVOSTIH ZVDAGA, PROJEKTU SLOVENSKI ELEKTRONSKI ARHIV IN IZDELAVI NOTRANJIH PRAVIL

Spremembe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih so prinesle kar nekaj sprememb, med drugim tudi izdelavo notranjih pravil.

Udeleženci seminarja, ki se bo pričel ob 9.30, bodo seznanjeni z vsemi spremembami, ki vplivajo na delo v lokalnih skupnostih. Prav tako pa bo predstavljen tudi projekt »Slovenski elektronski arhiv« in prednosti, ki jih ta prinaša svojim uporabnikom.

Lokacija: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

SEMINAR - NOVOSTI NA FINANČNO DAVČNEM PODROČJU ZA JAVNI SEKTOR
Tokratni seminar, ki se bo pričel ob 10. uri, namenjamo predstavitvi novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki je stopila v veljavo v začetku meseca avgusta 2015 ter spremembam pri poslovanju z gotovino, natančneje uvedbi davčnih blagajn.

V avgustu je stopila v veljavo novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero se med drugim spreminjajo določbe o izvršbi na plačo (višina omejitve pri 76% bruto minimalne plače), in o prejemkih, ki so izvzeti iz izvršbe. predavateljica bo udeležencem predstavila spremembe, ki jih je prinesla sprememba ZIZ-K ter njihov vpliv na obračun plač in ostalih prejemkov iz delovnega razmerja.

Druga tema seminarja, ki je tudi zelo aktualna pa je uvedba davčnih blagajn. Predavateljica bo udeležencem podala vse pomembne informacije v zvezi z uvedbo davčnih blagajn – npr. za koga so davčne blagajne obvezne, ali obstajajo kakšne izjeme, kako je z uporabo vezane knjige računov, ali so obvezne tudi za šole, vrtce in ostale javne zavode, itd.

Ciljna skupina seminarja so zaposleni v računovodskih in finančnih službah ter kadrovskih službah, direktorjem zavodov in drugim zaposlenim v javnem sektorju, ki se ukvarjajo z obračunom in izplačilom plač v javnem sektorju.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Sreda, 30. 9. 2015
ODBOR ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Na dnevnem redu seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki se bo pričel ob 9. uri bo:

  1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
  2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku
  3. Predlog zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
  4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu
  5. Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Petek, 9. 10. 2015
NUJNA SEJA ODBORA ZA ZADEVE EVROSPKE UNIJE
Na dnevnem redu odbora, ki se bo pričel ob 8. uri, bo:

  1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016
  2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana


* * *

 


< ŠESTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN MINIL BREZ ZBLIŽANJA STALIŠČ