01.12.2017 Starost: 5 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 4. DO 8. DECEMBRA 2017

Ljubljana, 1. 12. 2017 - V prvem tednu decembra vas vabimo, da se udeležite delavnice z naslovom "Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo produktiven čas?).


Ponedeljek, 4. 12. 2017
52.IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Na dnevnem redu 52. iredne seje Državnega zbora RS bo:

  1. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C)
  2. Ponovno odločanje o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Torek, 5. 12. 2017
DELAVNICA - ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA IN SESTANKOV
Smiselno zastavljena organizacija dela omogoča učinkovitejše, hitrejše in predvsem manj stresno opravljanje dela, kar prinese rezultate v zelo kratkem času.

Zaposlenemu poleg nemotenega dela omogoča tudi lažje usklajevanje med službenimi obveznostmi, družino in individualnim časom ter zmanjšuje oziroma preprečuje nastanek stresnih impulzov, kar je eden najpogostejših vzrokov absentizma v vseh oblikah in izgorelosti. Zaradi neenakomernih delovnih obremenitev in velikega števila nalog je potrebno čas skrbno razporediti po prioritetah.


Zato smo vam pripravili idejno motivacijsko delavnico z vsebinami, ki se nanašajo na kakovostno izrabo delovnega časa, izvedbo produktivnih sestankov ter načinov prepoznave in preprečevanja izgorelosti pri zaposlenih.


Organizacija dela je eden ključnih individualnih dejavnikov tveganja in je med drugim povezana s produktivnostjo, uspešnostjo in medsebojno komunikacijo ter sodi v proces izvajanja promocije zdravja v podjetju.

Lokacija: Državni svet RS, sejna soba 212, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *


< ZDRUŽENJA OBČIN NASPROTUJEJO SPREJEMU ZIPRS1819 IN ZFO-1C