27.11.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 30. NOVEMBRA DO 4. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 20. 11. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.


Sreda, 2. 12. 2015
1. SEJA SVETA VLADE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Na dnevnem redu sej Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bo:

 • Uvodni nagovor ministrice za obrambo Andreje Katič
 • Predstavitev članov Sveta
 • Sprejetje poslovnika o delu Sveta
 • Obravnava predloga Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v eltih od 216 do 2022
 • Razno - Informacija o 4. svetovnem forumu o zemeljskih plazovih

Lokacija: Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig

Četrtek, 3. 12. 2015
9. NUJNA SEJA KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANC
Na dnevnem redu seje, ki se bo pričela ob 9.uri, bo obravnava problematike financiranja občin.

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

DELAVNICA: KAKO ORGANIZIRANO PRISTOPITI K USPEŠNI IZVEDBI PROJEKTA
Na delavnici projektnega vodenja, katere poudarek bo na uporabnosti, si bomo ogledali ključna orodja za učinkovito vodenje projektov in njihove zgledne primere. Udeleženci delavnice boste izdelali temeljne projektne dokumente za uporabo na vaših projektih, kot so:

 • Projektna listina – Project Charter
 • Seznam aktivnosti - WBS (Work Brakedown Structure)
 • Terminski plan – Gantogram
 • Register tveganj – Risk register
 • Dokument za obvladovanje sprememb
 • Statusno poročilo in poročilo po izvedbi.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

Petek, 4. 12. 2015
32. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Na dnevnem redu 32. Komisije Državnega sveta RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo problematika velike škode, ki jo povzročajo v predelih pojavljanja velike zveri v Sloveniji.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana


* * *

 


< IZGLASOVAN VETO NA ZAKON O IZVRŠEVANJU DRŽAVNEGA PRORAČUNA