27.03.2015 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 30. MARCA DO 3. APRILA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 27. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Ponedeljek, 30. 3. 2015
UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZACIJE OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZEMLJIŠČ

Posveta, ki se bo pričel ob 10. uri, organizira Državni svet RS.

V zadnjem času so občine deležne čedalje pogostejših pozivov naj intenzivneje pristopijo k reševanju problematike kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč in poskrbijo za ureditev lastninskih razerij ali izvzamejo zemljišča iz kategorizacije občinskih cest.
Ker gre za kompleksno problematiko, so se v Državnem svetu RS odločili za organizacijo posveta, na katerem bi osvetlili različne vidike težav in skušali najti ukrepe in postopkovne rešitve, ki bi občinam glede finančne zmožnosti omogočile vzpostavitev zakonitega in ustavnega stanja.

Program, ki bo trajal vse do 15. ure si lahko preberete TU.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Torek, 31. 3. 2015
SEMINAR - KONKRETNO O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Združenje občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije organizira brezplačen seminar, na katerem bo poleg kratke predstavitve področne zakonodaje na povsem konkretnih primerih 
predstavljeno s kakšnimi težavami in dilemami se pri sledenju določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije srečujejo slovenske občine ter kako to odpraviti.


Komisija za preprečevanje korupcije je pohvalila občine, da na področju prijav premoženja županov ne zaznava težav in da vse poteka zelo utečeno.

Zaznavajo pa se težave na področjih omejitev poslovanja, prepovedi članstva, omejitvah pri sprejemanju daril, nezdružljivosti funkcij in pri nasprotju interesov. Prav tako pa je področje lobiranja tisto, ki je še precej v tako imenovani sivi coni, saj vse občine ne prijavljajo lobiranja in včasih je tudi težko oceniti ali gre za lobiranje ali ne.


Žal se nejasnosti pojavljajo tudi pri pripravi Načrtov integritete, za katere bi si pristojni želeli da ne bi bili sami sebi namen. Kako jih pripraviti in kako jih spraviti v življenje bo tudi ena od tem seminarja.

Prijavnica je dostopna TU.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

* * *

 


< NA MIZŠ SESTANEK O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM NA PODROČJU VRTCEV