31.05.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 3. DO 7. JUNIJA 2013

Ljubljana, 31. 5. 2013 - V prvem tednu junija se bo zvrstilo sledečih sedem dogodkov.


Ponedeljek, 3. 6. 2013

SESTANEK V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Na sestanku, ki se bo pričel ob 14. uri, bo Ministrstvo za finance reprezentativnima združenjema predstavilo nova izhodišča predloga zakona o davku na nepremičnine ter podrobnejše analize učinkov na ravni države in tudi posameznih občin.

(Lokacija: Župančičeva 6, Ljubljana) 

Torek, 4. 6. 2013

NOVOSTI NA PODROČJU SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV

Na seminarju, ki bo potekal ob 10. uri v dvorani Državnega sveta RS bo predstavljena ureditev sistematizacije in organizacije delovnih mest ter nazivi in položaji javnih uslužbencev.

Predavateljica pa bo udeležencem seminarja med drugim predstavila dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014.

Predstavljena bo tudi novela predloga zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014. Udeležencem seminarja pa bo predstavljena tudi ureditev sistematizacije in organizacije delovnih mest ter nazivi in položaji javnih uslužbencev.  

(Lokacija: Državni svet RS) 

Sreda, 5. 6. 2013

SEJA ODBORA ZOS ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Člani Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem. promet in komunalno infrastrukturo, ki bo potekala v prostorih ZOS, bodo obravnavali delovne teze za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje in priprava pripomb.

Seja odbora se bo pričela ob 14.uri.

(Lokacija: Združenje občin Slovenije)

Četrtek, 6. 6. 2013

PREDSTAVITEV VIRTUALNEGA ASISTENTA ZA OBČINE IN DRUŠTVA (UPOKOJENCEV)

Predstavitev projekta Virtualni asistent za občine in društva (upokojencev) bo potekala v dvorani Državnega sveta RS OB 10.uri.

V sklopu javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil 10.12.2012 sprejet projekt Asistent s polnim imenom “Virtualni asistent za občine in društva”, katerega prijavitelj je Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Institutom “Jožef Stefan”, Zveza društev upokojencev Slovenije, občina Pivka, občina Litija, občina Slovenj Gradec in občina Dobrova-Polhov Gradec.

Asistent je inteligentni virtualni pomočnik, ki odgovarja na vprašanja, postavljena v naravnem, pogovornem jeziku in je sposoben poiskati relevantne odgovore, do neke mere podobno kot človek (VIDA, ZMAJČEK, SVIZEC). Asistent je vzpostavitev brezplačne spletne storitve za izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki si ga bodo lahko društva (upokojencev) in občine brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za mobilne telefone Android, iPhone, BlackBerry in Windows Phone 8.

Predstavitev je namenjena zaposlenim na občinah, ki se ukvarjate z urejanjem in vsebino vaše spletne strani, in ostalim, ki odločate, kaj bo na vaših spletnih straneh objavljeno in skrbite za promocijo občine.

(Lokacija: Državni svet RS) 

 Petek, 7. 6. 2013

NOVI VLADNI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

V petek, 7. junija 2013 ob 9. uri bo v konferenčni dvorani Davčne uprave RS potekal seminar z naslovom "Novi vladni ukrepi za uravnoteženje javnih financ".

V pogajanjih med vladno pogajalsko skupino in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je bil dosežen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014. Za uresničitev dogovorjenih ukrepov je vlada v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1314, ki sta bila v Državnem zboru sprejeta. Prav tako pa je izhajajoč iz zavez v dogovoru, z večino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sklenila aneks št 6 h KPJS, aneks h KPND in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Seminar organizira Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo v okviru Upravne akademije. Namen seminarja je zagotovitev enotnega razumevanja in enotne uporabe nedavno sprejetih ukrepov, ki se nanašajo na delovna razmerja zaposlenih v javnem sektorju.

Izvajalci predstavitve novih vladnih ukrepov bodo neposredni udeleženci pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in pripravljavci sprememb zakonodaje oziroma aneksov h kolektivnim pogodbam.

(Lokacija: Davčna uprava RS) 

Petek, 7. 6. 2013

2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE

Na tokratni redni seji Združenja občin Slovenije, ki se bo pričela ob 11. uri bodo člani med drugim obravnavali rebalans državnega proračuna in zmanjšanje sredstev na področju investicij ter osnutka Zakona o lokalni samoupravi in osnutka Zakona o financiranju občin. Prav tako pa bodo člani Predsedstva ZOS pripravili stališča glede predlogov za pogovor z ministrom Virantom.

(Lokacija: Združenje občin Slovenije) 

 * * *

 


< DZ RAZGLASIL SPREJETE USTAVNE SPREMEMBE