24.06.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 28. JUNIJA DO 2. JULIJA

Ljubljana, 24. 6. 2010 - V naslednjem tednu se bodo predstavniki Združenja občin Slovenije udeležili sledečih dogodkov.


Ponedeljek, 28. 6. 2010

 

SESTANEK NA TEMO SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

 

Ob 14. uri se bodo člani Predsedstva Združenja občin Slovenije udeležili sestanka, na katerem bo predstavljen predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 

(Lokacija: Služba Vlade ta lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana)

 

Sreda, 30. 6. 2010

 

UREDITVE PODROčŒJA KINOLOGIJE V SLOVENIJI

 

Ob 13. uri bo v Državnem svetu potekal sestanek, na katerem bodo obravnavali zakonodajo s področja kinologije v Sloveniji. Področje kinologije zadeva tudi lokalno samoupravo, saj morajo občine že po sedaj veljavni zakonodaji (Zakon o zaščiti živali) zagotavljati zavetišča, saj gre za zadevo lokalnega javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Žal za izvajanje te naloge občinam niso bila in še vedno niso zagotovljena finančna sredstva.

 

Delovnega sestanka se bo udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije.

 

(Lokacija: Državni svet RS, Ĺ ubičeva 4, Ljubljani., Ljubljana)

 

20. SEJA ODBORA ZA DELO DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE

 

Ob 14. uri bo potekala 20. seja Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

 

Na tokratni seji bosta obravnavana 2 zakona:

· Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;

· Predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih.

 

Sestanka se bo predvidoma udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.

 

(Lokacija: Državni zbor RS, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODPISALO IZJAVO O SPODBUJANJU K VEČJI PLAČILNI DISCIPLINI V DRŽAVI