25.08.2017 Starost: 4 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. 9. DO 29. 9. 2017

Ljubljana, 22. 9. 2017 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 28. 8. 2017

 

102. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

 

Državni svet RS bo obravnaval sveženj prostorske in gradbene zakonodaje - Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), Predlog gradbenega zakona (GZ), Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) – ki je v drugi obravnavi v DZ.

 

Seja komisije bo v veliki dvorani na Tomšičevi 5.

 

Torek, 29. 8. 2017

 

Predstavitev: Novosti za občine v novem Zakonu o športu in procesni koraki pri občinskih javnih razpisih

 

Združenje občin Slovenije organizira predstavitev novega Zakona o športu in procesnih korakov pri občinskih javnih predpisih. Predavatelji bodo dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor, in mag. Mojca Pečnik Ternovšek, sekretarka, MIZŠ, ter Nataša Ahačič, državna notranja revizorka, ZOS.

 

Seminar bo v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, pričel pa se bo ob 10. uri.

 

Četrtek, 31. 8. 2017

 

3. seja predsedstva Združenja občin Slovenije

 

Predsedstvo Združenja občin Slovenije se bo sestalo na 3. redni seji v letu 2017. Glavni temi: financiranje občin v 2018 in 2019 – informacija o začetku pogajanj in priprava izhodišč ZOS za nadaljnja pogajanja, sprejemanje predloga novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C).

 

Seja predsedstva bo v sejni sobi ZOS, Dunajska 156, Ljubljana

 

Seminar: Sklenjen dogovor o odpravi anomalij s področja plač  – nujna sprememba sistemizacij že v avgustu 2017

 

Združenje občin Slovenije organizira seminar na temo sklenjenega dogovora o odpravi anomalij s področja plač. Predavata mag. Edita Dobaj, IDEALIS.

 

Seminar bo v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, pričel pa se bo ob 10. uri.

 

Petek, 1. 9. 2017

 

Sestanek: predstavitev rezultatov analize izvajanja 24-urne dežurne službe

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bo sestanek, na katerem bo mag. Stanka Cerkvenik predstavila rezultate analize izvajanja 24-urne dežurne službe o Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti in podala predlog izhodišč za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe.

 

 


< RAZKRITJA PODATKOV DRUGIM DRŽAVNIM ORGANOM, OBČINAM TER NOSILCEM JAVNIH POOBLASTI ZA POTREBE DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ