06.06.2014 Starost: 9 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. JUNIJA 2014

Ljubljana, 23. 5. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekala delavnica "Določitev plače javnega uslužbenca" in 2. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije.


Sreda, 11. 6. 2014
DELAVNICA DOLOČITVE PLAČE JAVNEGA USLUŽBENCA
Na podlagi vprašanj in odprtih dilem aprilskega seminarja, na katerem je gospa Edita Dobaj predavala o sistemu plač v javnem sektorju, smo se na Združenju občin Slovenije odločili, da pristopimo k organizaciji delavnice.

Na delavnici, ki se bo pričela ob 9. uri, bodo udeleženci delali na konkretnih primerih in na ta način izpopolnjevali svoje znanje ter skupaj s predavateljico odpravili dosedanjen pomanjkljivosti.


Ciljna skupina delavnice, ki jo na željo občin ponovno organiziramo, so javni uslužbenci, ki pokrivajo področje kadrovskih zadev in se s to problematiko srečujejo vsakodnevno.


(Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana)

URESNIČEVANJE ENAKOSTI MED ŽENSKAMI IN MOŠKIMI: VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI

Seminar je priložnost za vse, ki so vključeni v proces oblikovanja in izvajanja politik na lokalni ravni, da se seznanijo z izkušnjami in primeri dobrih praks o tem, kako Norveška spodbuja enakost med ženskami in moškimi in s tem krepi lokalni in nacionalni razvoj.

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijaviti pa se je treba do 6. 6. 2014 na naslovpia.azman(at)gov.si. Več si preberite TU.

(Lokacija: Brdo pri Kranju)

Četrtek, 12. 6. 2014

21. SEJA ODBORA ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Seminar je priložnost za vse, ki so vključeni v proces oblikovanja in izvajanja politik na lokalni ravni, da se seznanijo z izkušnjami in primeri dobrih praks o tem, kako Norveška spodbuja enakost med ženskami in moškimi in s tem krepi lokalni in nacionalni razvoj.

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijaviti pa se je treba do 6. 6. 2014 na naslovpia.azman(at)gov.si.

Več si preberite TU.

(Lokacija: Hotel Habakuk, Maribor)

Petek, 13. 6. 2014
2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Na dnevnem redu 2. seje predsedstva bo med drugim obravnava sprejemanja novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C).

Člani predsedstva si bodo po koncu seje ogledali pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju.

(Lokacija: Občina Miren-Kostanjevica, 5921 Miren)

* * *


< 61. REDNA SEJA VLADE RS