23.05.2014 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 26. DO 30. MAJA 2014 (copy 1)

Ljubljana, 23. 5. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekal seminar "Potni stroški in druga izplačila, ki se ne vštevajo v davčno osnovo zaposlenih" in delavnica "Določitev plače javnega uslužbenca".


Torek, 27. 5. 2014
POTNI STROŠKI IN DRUGA IZPLAČILA, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO ZAPOSLENIH

Ciljna skupina seminarja, ki se bo pričel ob 9. uri, so zaposelnih v finančnih in računovodskih službah. Udeleženci seminarja bo med drugim predstavljen pregled pravne ureditve področja in tega kako pravilno obračunati ter izplačati povračila za službena potovanja zaposlenim, na način da je to skladno z davčnimi uredbami in Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA ALPSTAR
Na dnodnevni konferenci bodo pilotne regije pokazale, kako je mogoče doseči podnebno nevtralnost v Alpah.

Več o dogodku si preberite TU.

(Lokacija: Hotel Lev. Ljubljana)

Sreda, 28. 5. 2014
8. SEJA NADZORNEGA ODBORA ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013
Seja NO OP RČV bo potekala na sedežu Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Dnevni red je dostopen TU.

(Lokacija: Služba Vlade RS za razvoj in evrospko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, Ljubljana)

Četrtek, 29. 5. 2014
21. SEJA ODBORA ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Na dnevnem redu 21. seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C).


(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Petek, 30. 5. 2014
DELAVNICA DOLOČITVE PLAČE JAVNEGA USLUŽBENCA
Na podlagi vprašanj in odprtih dilem aprilskega seminarja, na katerem je gospa Edita Dobaj predavala o sistemu plač v javnem sektorju, smo se na Združenju občin Slovenije odločili, da pristopimo k organizaciji delavnice.

Na delavnici, ki se bo pričela ob 9. uri, bodo udeleženci delali na konkretnih primerih in na ta način izpopolnjevali svoje znanje ter skupaj s predavateljico odpravili dosedanjen pomanjkljivosti.


Ciljna skupina delavnice si javni uslužbenci, ki pokrivajo področje kadrovskih zadev in se s to problematiko srečujejo vsakodnevno.


(Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana)

109. SEJA ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
Na dnevnem redu 109. seje Odbora za zadeve Evropske unije, ki se bo pričela ob 9. uri, bo med drugim Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za obdobje januar-marec 2014.


(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

* * *


< 25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS