22.05.2015 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2015

Ljubljana, 22. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Ponedeljek, 25. 5. 2015
SKUPNA SEJA INTERESNE SKUPINE LOKALNIH INTERESOV IN KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Na dnevnem redu skupne seje, ki se bo pričela 14.uri, bo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E) in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S).

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Sreda, 27. 5. 2015

SESTANEK Z MINISTROM DEJANOM ŽIDANOM
Na dnevnem redu sestanka, ki se bo pričel ob 9. uri, bodo spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih in prenosa zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč.

(Lokacija: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22  Ljubljana)

Četrtek, 28. 5. 2015
PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA SPREMEMBE USLUŽBENSKE ZAKONODAJE
Dogodek, ki se bo pričel ob 9. uri, organizira Ministrstvo za javno upravo z namenom predstavitve poglavitnih sprememb uslužbenske zakonodaje, ki je bila uveljavljena na podlagi Zakona o javnih uslužbencih iz leta 2002, uporablja pa se od 28. julija 2003 dalje. Po vseh teh letih uporabe zakona v praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim plačnim sistemom od leta 2008 dalje, se že nekaj časa ugotavlja, da je potrebna ponovna proučitev veljavnega sistema javnih uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje.

(Lokacija: Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana)

* * *

 


< SESTANEK Z MINISTROM KOPRIVNIKARJEM O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM