21.11.2014 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 24. DO 28. NOVEMBRA 2014

Ljubljana, 21. 11. 2014 - V prihajajočem tednu so bosta med drugim zvrstila 2 seinarja, ki ju organizira Združenje občin Slovenije.


Ponedeljek, 24. 11. 2014
35. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETAZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Na dnevnem redu 35. Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo:

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F);
2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2013.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Torek, 25. 11. 2014
SEMINAR - UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN ARHIVIRANJE
Seminar je namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah, saj se dnevno srečujejo z upravljanjem z dokumentarnim gradivom in z arhiviranjem le-tega. Prav tako pa se posveta lahko udeležijo tudi drugi, ki jih to področje zanima.


Na posvetu vam bo strokovnjakinja predstavila pomen in način upravljanja dokumentarnega gradiva, pojmovne opredelitve in načine razvrščanja dokumentarnega gradiva, delovne postopke upravljanja dokumentarnega gradiva, pisarniške odredbe in vodenje rokovnika, vrste in zbirke dokumentarnega gradiva, postopek izločanja in odbiranja dokumentarnega gradiva, uničenje izločenega gradiva, arhiviranje, izdelava seznama arhivu izročenega arhivskega gradiva, postopek uničenja dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hranjenja in nima značaja arhivskega gradiva.


(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

SREDA, 26. 11. 2014
3. SEJA ODBORA ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR
Na dnevnem redu 3. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor bo:
1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F), skrajšani postopek, EPA 117-VII;
2. Predlog priporočila v zvezi s problematiko investicije v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj ter njen vpliv na poslovanje Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. in Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o., EPA 131-VII;
3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem progeramu varnosti cestnega prometa za leto 2013, EPA 137-VII.

(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)


Četrtek, 27. 11. 2014
SEMINAR - DOLOČANJE PRIPADAJOČE ZEMLJIŠČA STAVBAM IN VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE S POUDARKOM NA VLOGI OBČIN

Posvet je primeren zlasti za zaposlene na občini, ki pokrivajo področje okolja ter s tem tudi zahtevke strank za določitve funkcionalnih zemljišč k stavbam in zahtevke za izstavitve zemljiškoknjižnih dovolil za funkcionalna zemljišča, za katera v času prodaj ni bilo določenih funkcionalnih zemljišč. 


Na seminarju bodo sodelovali predstavniki Službe Vlade RS za zakonodajo, Geodetske uprave RS, sodniki Vrhovnega sodišča RS in okrajnih sodišč z Oddelkov za etažno lastnino, sodna izvedenka za urbanizem in odvetnik. Strokovnjaki iz navedenih ustanov bodo udeležencem seminarja dali konkretne odgovore na vprašanja, ki se nedvomno odpirajo v okviru problematike, ki jo ureja ZVEtL.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

* * *

 

 


< 10. REDNA SEJA VLADE RS