21.10.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 24. 10. 2016 DO 28. 10. 2016

Ljubljana, 21. 10. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Torek, 25. 10. 2016

 

1.nujna seja Ustavne komisije DZ glede vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS

Ustavna komisija bo obravnavala osnuteka predloga ustavnega zakona o spremembi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (nov 70.a člen – pravica do pitne vode). 

 

Seja bo v Državnem zboru RS ob 8.00 uri.

 

Torek, 25. 10. 2016

 

Delavnica: Dobre prakse za uspešno izvedbo projektov

 

Združenje občin Slovenije organizira delavnico z naslovom Dobre prakse za uspešno izvedbo projektov.

 

Delavnica s pričetkom ob 10. uri bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije, Dunajska c. 156, Ljubljana.

 

Sreda, 26. 10. 2016

 

Skupna seja predsedstev ZOS, SOS, ZMOS

 

Člani predsedstev ZOS, SOS, ZMOS se bodo sestali z ministrico za obrambo Andrejo Katič in ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Žnidar.

 

Temi pogovorov bosta med drugim varnostna situacija v Evropski uniji in Sloveniji ter vloga občin in mest ter Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022.

 

Skupna seja bo v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Ig-u (Zabrv 12, 1292 Ig)

 

Četrtek, 27. 10. 2016

 

Seminar: Aktualne teme na področju DDV v občinah

 

Združenje občin Slovenije organizira seminar glede aktualnih tem na področju DDV v občinah.

 

Seminar s pričetkom ob 10. uri bo v dvorani Državnega sveta RS.

 

 


< DELOVNI SESTANEK GLEDE VPISA PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO