23.01.2017 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23.1.2017 DO 29.1.2017

Ljubljana, 23.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki


Torek, 24.1.2017

2. Sestanek glede spremembe višine povprečnine v letih 2017 in 2018

Sestanka se bodo udeležili člani predsedstva Združenja občin Slovenije.

Sestanek bo na Ministrstvu za finance ob 14 uri, Župančičeva 6, Ljubljana

Sreda, 25.1.2017

na Ministrstvu za javno upravo bo sestanek vezan na pripravo novega predpisa na področju ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 Četrtek, 26.1.2017

na Ministrstvu za javno upravo bo ob 10 uri predstavitev predloga nove ureditve delovnih mest za občinske redarje.

Združenje občin bo izvedlo seminar NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN 

Na seminarju bo sodeloval mag. Aleksej Šinigoj, vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo, Računsko sodišče. Udeležence bo seznanil z delom in vlogo računskega sodišča;

Predstavil  bo vsebine revizij poslovanja občin;

Udeležence bo seznanil tudi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri revizijah poslovanja občin.

Seminar se prične ob 10 uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana.

Prijave so še možne: PRIJAVNICA

 

 


< USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE ODPRTIH VPRAŠANJ NOVE GRADBENE IN PROSTORSKE ZAKONODAJE