19.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. APRILA 2013

Ljubljana, 19. 4. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki:


Ponedeljek, 22. 4.

2013
PREDSTAVITEV

UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH

SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Ob 10. uri bo v

dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Uredbe o metodologiji za

oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki

jo Združenje občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za

kmetijstvo in okolje.  Strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo

in okolje bodo predstavili ureditev oblikovanja cen komunalnih storitev po

Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih

gospodarskih javnih služb varstva okolja, predstavili dosedanje izkušnje glede

uporabe uredbe, predvsem pa obrazložili obveznost poročanja.

(Lokacija:

dvorana Državnega sveta RS)

čŒetrtek, 25. 4. 2013
PREDSTAVITEV

UREDBE O RAZVRĹ čŒANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE
Ob

10. uri, bo v dvorani Državnega sveta potekal seminar, na katerem bodo

predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor predstavili določila

Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

Predavatelji bodo z odgovori na zastavljena vprašanja predstavnikom občin

skušali odpraviti dileme s katerimi se srečujejo pri delu ter jim tako olajšali

delo. o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

(Lokacija:

dvorana Državnega sveta)

čŒetrtek, 25. 4. 2013
III.

KONFERENCA EVIDENTIRANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI
Na, konferenci, ki se bo

pričela ob 9.00, bodo predstavljeni rezultati nekaterih vidnejših projektov na področju

evidentiranja javne gospodarske infrastrukture na državni in lokalni ravni.

Prav tako pabi želeli vzpodbuditi

povezovanje finančnih in tehničnih evidenc gospodarske infrastrukture ter

poudariti pomen položajne natančnosti evidentiranja infrastrukture.

(Lokacija:

Hotel Mons)

* * *


< SESTANEK NA TEMO ZEMELJSKIH PLAZOV IN ŠKODE PO OBILNEM SNEŽENJU