18.09.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 18. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije.


Ponedeljek, 21. 9. 2015
PREDVIDEN 4. SESTANEK - FINANCIRANJE OBČIN
Na predvidenem četrtem sestanku na temo financiranja občin v letih 2016 in 2017, ki naj bi se pričel ob 13.30 uri, se bodo nadaljevali pogovori o višini povprečnine in investicijskega transfera na podlagi drugega odstavka 21. člena ZFO za leti 2016 in 2017.

Lokacija: Ministrstvo za finance, LjubljanaSreda, 23. 9. 2015
PREDSTAVITEV IZHODIŠČ V ZVEZI Z ODPRAVO ANOMALIJ GLEDE DOLOČANJA PLAČ PLAČNE SKUPINE B IN J
Na sestanku, ki se bo pričel ob 9. uri, bodo predstavljena izhodišča za odpravo anomalij plačnega sistema direktorjev v javnem sektorju ter priprava nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Poleg navedenega pa naj bi bila obravnavana tudi izhodišča za odpravo anomalij plačne skupine J.

Lokacija: Vlada RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana


Četrtek, 24. 9. 2015
SEMINAR - KONKRETNO O NOVOSTIH ZVDAGA, PROJEKTU SLOVENSKI ELEKTRONSKI ARHIV IN IZDELAVI NOTRANJIH PRAVIL

Spremembe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih so prinesle kar nekaj sprememb, med drugim tudi izdelavo notranjih pravil.

Udeleženci seminarja, ki se bo pričel ob 9.30, bodo seznanjeni z vsemi spremembami, ki vplivajo na delo v lokalnih skupnostih. Prav tako pa bo predstavljen tudi projekt »Slovenski elektronski arhiv« in prednosti, ki jih ta prinaša svojim uporabnikom.

Lokacija: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ul. 2, Trebnje

DELAVNICA - PRIPRAVA JAVNEGA NATEČAJA IN NJEGOVA PRAVILNA OBJAVA
Kakšna je razlika med javnim natečajem za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta in javno objavo za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta? Na kaj vse moramo biti pozorni pri pripravi javnega natečaja ali/in javne objave in česa ne smemo pozabiti, kje in na kakšen način objaviti prosto delovno mesto ter še na mnoga druga vprašanja boste dobili odgovore na delavnici, ki jo Združenje občin Slovenije organizira v sodelovanju z Inštitutom za plače in delovna mesta.

V tretjem delu delavnice, ki se bo pričela ob 10. uri, pa se bomo dotaknili tudi področja ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

PREDSTAVITEV OSNUTKA NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE INJADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 2015-2021
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II), ki ga mora v skladu z EU zakonodajo sprejeti do konca leta 2015.

Cilj NUV II je doseganje dobrega stanja voda, kar vključuje pregled stanja vodnega okolja, obremenitev in vplivov na vodno okolje ter določitev stroškovno učinkovitih ukrepe za doseganje okoljskih ciljev. Dokument je trenutno v javni razpravi,  v mesecu septembru in oktobru potekajo hkrati javne obravnave.


K sodelovanju v postopku priprave NUV II so vabljeni vsi deležniki, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na upravljanje voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja ter ključni deležniki, na katere vpliva upravljanje voda,
 zakonodaja o vodah in vodna politika.

Na sestanku, ki se bo pričel ob 13. uri, vam bodo na kratko podane še informacije o časovnici priprave Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. Tudi za ta dokument se načrtuje sprejetje do konca leta 2015.

Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana

PREDSTAVITEV OPZG
Na sestanku, ki se bo pričel ob 15. uri, bo občinam predstavljen Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo.

Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 22, Ljubljana

* * *

 


< ZOS PODAL PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREKRŠKIH