25.09.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 25. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.


Torek, 29. 9. 2015
SEMINAR - KONKRETNO O NOVOSTIH ZVDAGA, PROJEKTU SLOVENSKI ELEKTRONSKI ARHIV IN IZDELAVI NOTRANJIH PRAVIL
Spremembe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih so prinesle kar nekaj sprememb, med drugim tudi izdelavo notranjih pravil.

Udeleženci seminarja, ki se bo pričel ob 9.30, bodo seznanjeni z vsemi spremembami, ki vplivajo na delo v lokalnih skupnostih. Prav tako pa bo predstavljen tudi projekt »Slovenski elektronski arhiv« in prednosti, ki jih ta prinaša svojim uporabnikom.

Lokacija: Ipavčev kulturni center, Ulica Dušana Kvedra 46, Šentjur

Sreda, 30. 9. 2015
SESTANEK - NUSZ
Na sestanku, ki se bo pričel ob 11. uri, bodo udeleženci razpravljali o pravnih podlagah za določanje NUSZ.

Lokacija: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana

SESTANEK - OSKRBNINE V SOCIALNIH ZAVODIH
Na sestanku, ki se bo pričel ob 14. uri bodo udeleženci razpravljali o oskrbninah v socialnih zavodih.

Lokacija: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana


SESTANEK - 5. KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2016 IN 2017
Na petem sestanku na temo financiranja občin v letih 2016 in 2017, ki se bo pričel ob 16.00, se bodo nadaljevali pogovori o višini povprečnine in investicijskega transfera na podlagi drugega odstavka 21. člena ZFO za leti 2016 in 2017.

Na tokratnem sestanku se bodo s predstavniki občin srečali minister za finance Dušan Mramor, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Lokacija: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana

Četrtek, 1. 10. 2015
REGIJSKI STROKOVNI POSVET O NAČRTNI KULTURNO-UMETNOSTNI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Organizatorji posveta, ki se bo pričel ob 9.uri, želijo predstaviti pomen in učinke načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/umetniki in lokalnimi skupnostmi.

Podroben program posveta je dostopen TU.

Lokacija: Kulturni dom Krško, enota grad Rajhenburg

10. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO
Na dnevnem redu odbora, ki se bo pričel ob 10. uri, bo:

  1. Predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v Obdobju 2010-2015
  2. Predlog zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
  3. Predlog zakona o spremembah Zakona o potrošniških kreditih
  4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah
  5. Letno poročilo o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

13. SEJA ODBORA ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR
Na dnevnem redu odbora, ki se bo pričel ob 12. uri bo:

  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o infrastrukturi za prostorske informacije
  2. Predlog zakona o spremembah Energetskega zakona
  3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *

 


< PREDSTAVITEV OSNUTKA OKVIRNEGA PROGRAMA ZA PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO